Cov Ntseeg Vajtswv Cov Yeeb Yam Seev Cev | "Qhuas Qhov Ua Tiav Hlo ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm Loj" | Nkauj Qhuas Vajtswv

April 1, 2024

Nyob rau tiam kawg, Khetos siv txoj lus los txiav txim rau tib neeg ntiaj teb,

qhib ib tiam tshiab—Tiam Lub Nceeg Vaj.

Tag nrho txhua yam ces rov tshiab dua los ntawm Vajtswv tej lus,

txhua yam mas zoo nkauj thiab tshiab.

Txhua yam raug kho kom zoo li qub ib qho zuj zus lawm,

puav leej tshiab dua lawm, puav leej hloov lawm.

Peb xyiv fab hlo hu nkauj qhuas Vajtswv.

Lub suab ntawm peb cov lus qhuas nrov ncha mus thoob plaws lub ntuj.

Au cia li qhuas Nws! Au cia li qw! Au cia li hu nkauj!

Vajtswv cov neeg txhua tus puav leej muaj tej lus qhuas Vajtswv ntau phwj yos!

Au cia li qhuas Nws! Au cia li qw! Au cia li hu nkauj!

Vajtswv cov neeg txhua tus puav leej muaj tej lus qhuas Vajtswv ntau phwj yos!

Kev txiav txim tau pib hauv Vajtswv lub tsev lawm,

uas yog nthuav Nws tus moj yam ncaj ncees tawm.

Vajtswv cov neeg nyo hau rau ntawm Nws lub xub ntiag

los lees txais Nws txoj kev txiav txim es thiaj li raug ntxuav kom dawb huv.

Vajtswv tej lus coj peb kev kom dhau tej kev sim siab thiab kev txom nyem,

peb thiaj li ua tim khawv thiab tau txais Nws txoj kev pom zoo.

Muaj hmoo tau txais Vajtswv cov lus txib

los tshaj tawm thiab ua tim khawv rau Nws tej kev ua.

Au cia li qhuas Nws! Au cia li qw! Au cia li hu nkauj!

Vajtswv cov neeg txhua tus puav leej muaj tej lus qhuas Vajtswv ntau phwj yos!

Au cia li qhuas Nws! Au cia li qw! Au cia li hu nkauj!

Vajtswv cov neeg txhua tus puav leej muaj tej lus qhuas Vajtswv ntau phwj yos!

Vajtswv cov lus mas ntse thiab muaj hwj chim loj kawg nkaus;

cov lus ntawd mas nyuaj rau tib neeg to taub, peb yeej ntseeg tiag tiag lawm.

Vajtswv cov lus ua txhua yam tiav hlo,

cov lus ntawd muab txhua tus tib neeg cais mus raws nyias hom.

Cov uas hlub Vajtswv yeej mloog Nws lus tas li,

tiam sis cov uas tawm tsam Nws ntawd yuav raug rhuav tshem.

Peb qhuas Vajtswv lub hwj chim loj kawg nkaus thiab lub tswv yim,

thiab qhuas Nws tus moj yam ncaj ncees.

Au cia li qhuas Nws! Au cia li qw! Au cia li hu nkauj!

Vajtswv cov neeg txhua tus puav leej muaj tej lus qhuas Vajtswv ntau phwj yos!

Au cia li qhuas Nws! Au cia li qw! Au cia li hu nkauj!

Vajtswv cov neeg txhua tus puav leej muaj tej lus qhuas Vajtswv ntau phwj yos!

Qhuas qhov ua tiav hlo ntawm Vajtswv tes hauj lwm loj,

Vajtswv tau ua tiav ib pab kov yeej.

Cov neeg Vajtswv xaiv lees txais Nws txoj kev tshawb xyuas,

ua lawv tes dej num rau hauv lawv qhov chaw.

Lawv ua kom kawg lawv lub siab lub ntsws kom Vajtswv txaus siab.

Cov uas hlub Vajtswv ntawd Nws yeej ua kom zoo tiav log.

Tag nrho lub ntiaj teb muaj kev ncaj ncees thiab kev dawb huv puv nkaus,

lub nceeg vaj mas zoo nkauj thiab yeej tshiab tas li.

Au cia li qhuas Nws! Au cia li qw! Au cia li hu nkauj!

Peb cov nkauj qhuas yuav tsis muaj hnub xaus li!

Au cia li qhuas Nws! Au cia li qw! Au cia li hu nkauj!

Peb cov nkauj qhuas yuav tsis muaj hnub xaus li!

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem