Cov Ntseeg Vajtswv Cov Yeeb Yam Seev Cev | "Cia Peb Qhuas lub Neej Tshiab" | Nkauj Qhuas Vajtswv

May 18, 2024

1

Khetos ntawm tiam kawg twb tshwm los

nthuav qhov tseeb los cawm tib neeg lawm.

Nws cov lus txiav txim rau peb, rau txim rau peb, thiab yaug kom peb dawb huv,

thiab cov lus ntawd coj peb kev mus rau txoj kev yog ntawm lub neej.

Vajtswv cov lus tau hloov kuv lawm,

kuv thiaj li xyiv fab rau lub neej tshiab uas hlub Vajtswv.

Kuv tsis muaj qhov feeb tsis meej thiab mob siab ntxiv lawm;

kuv tus ntsujplig twb dim plaws lawm, ces kuv hu nkauj lawm xwb.

Qhov los to taub qhov tseeb ntawd mas zoo heev li!

Kuv muab kuv txoj kev qias vuab tsuab tso tseg thiab dim plaws lawmt tiag tiag li.

Kuv tej kev xav phem thiab tej kev to taub yuam kev ntawd raug muab ntiab tawm mus tag nrho lawm,

thiab kuv tus moj yam uas ntxeev siab ntawd hloov lawm.

Vajtswv cov lus yog qhov tseeb uas muaj nqis heev,

yaug peb tus moj yam qias vuab tsuab kom dawb huv.

Peb koom Khetos rooj mov thiab saj Vajtswv txoj kev hlub.

Kuv yuav hlub Nws mub ib txhis li.

2

Cov kwv tij thiab cov muam tuaj koom ua ke,

yam ib leej tsis cais ib leeg los sis ib leeg tsis nrug deb ntawm ib leeg.

Muaj lub siab lub ntsws zoo ib yam, peb koom ua ke nyob rau hauv pawg ntseeg,

zoo siab hlo hu nkauj qhuas.

Peb lub suab mas muaj kev hlub puv npo rau Vajtswv,

thiab peb hu nkauj tawm ntawm peb tej kev xav tiag tiag.

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ua kom peb tshiab

thiab hloov peb mus ua cov tib neeg tshiab.

Leej twg thiaj li tsis muaj suab nyob hauv nws lub siab?

Leej twg thiaj li tsis muaj suab nyob hauv nws txoj kev hlub?

Koj qhuas Vajtswv thiab seev cev, thiab kuv npuaj kuv ob txhais tes.

Peb twb daws tau lub ntiaj teb,

tsev neeg thiab cev nqaij daim tawv tej voj hlua lawm;

qhov ib leeg hlub ib leeg mas qab zib heev.

Lub neej qias vuab tsuab twb ploj mus lawm.

Qhov los nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag mas yog ib qho xyiv fab heev.

Peb ua peb tes dej num zoo thiab coj koob meej los rau Vajtswv.

Peb xyaum ua raws li qhov tseeb, thiab peb dim plaws thiab kaj siab lawm.

Vajtswv cov tib neeg xyiv fab rau ib lub neej tshiab;

peb hlub Vajtswv thiab ua neej nyob hauv txoj kev kaj.

Peb yuav pe hawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus mus ib txhis li.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem