Nkauj Ntseeg Tawm Tshiab 2021 | “Vajtswv Haiv Neeg Cov Lus Taij Thov”

July 31, 2021

1

Vajtswv haiv neeg rov los ntawm lub zwmtxwv hauv ntej

Los koom siab thov Vajtswv ua ke

Thov Vajtswv foom hmoov rau

Cov nqhis Vajtswv kev tshwmsim

Ntxov tau Hnov Vajtswv lub suab

Thov Vajtswv qhib siab cov neeg tabtom zov tos

Paub txog tus Tswv Txhiv rov Los

Thov kom neeg tso tau tej kev xav

Los tshawb nrhiav soj ntsuam qhov tseeb

Thov kom cov neeg uas Vajtswv xaiv tseg

Caum cuag tus Menyuaj yaj hneev taw

Thov kom neeg tau txais Vajtswv Txojlus los yug

Sab ntsujplig tsis tshaib nqhis ntxiv

Thov kom neeg twb xyaum txawj faib cais

Tsis raug xatas tej lus ntxias dag

Thov Vajtswv coj qhia peb sawv daws

Los qhia moo zoo ua Vajtswv tim khawv

Thov VajTswv nyob nrog nraim txhua tus

Pov hwm peb nyob hauv Vajtswv kev hlub

Pov hwm peb nyob hauv Vajtswv kev hlub

2

Thov Vajtswv qhib peb lub siab

Paub Txojlus nkag siab Vajtswv siab nyiam

Thov kom neeg twb nyiam Vajtswv Txojlus

Ua neej raws nraim Vajtswv Txojlus

Thov Vajtswv ntau ntau txiav txim qhuab ntuas peb

Kom rau siab ua tau lub luag haujlwm zoo

Thov Vajtswv ntxiv kev sim siab rau peb

Kom peb tus cwjpwm tau txais kev hloov

Thov kom neeg twb txawj faib cais yam zoo phem

Xyaum raws qhov tseeb mloog Vajtswv lus

Thov VajTswv rau txim cov neeg ua phem

Lub neej pawg ntseeg tsis raug cuam tshuam

Thov Vajtswv ua tiav coob leej neeg

Koom tau ib lub siab nrog Vajtswv

Thov kom neeg twb muab txojkev hlub tseeb

Fij rau tus tswv uas ntxim hlub

Thov Vajtswv foom koob hmoov cov uas rov los cuag Nws

Twb ua neej nyob hauv qhov kaj

Thov Vajtswv ua tiav coob leej neeg

Koom tau ib lub siab nrog Vajtswv

Thov kom neeg twb muab txojkev hlub tseeb

Fij rau tus Tswv uas ntxim hlub

Thov Vajtswv foom koob hmoov cov uas rov los cuag Nws

Twb ua neej nyob hauv qhov kaj

Twb ua neej nyob hauv qhov kaj

Twb ua neej nyob hauv qhov kaj

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab Thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Lwm Yam Yeeb Yaj Duab

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem