Nkauj Ntseeg Tawm Tshiab | “Yuav Nrhiav Vajtswv Tej Hneev Taw Tau Li Cas”

April 30, 2021

Rau lub laj thawj no, vim peb tab tom tshawb nrhiav Vajtswv tej hneev taw,

nws yaum kom peb tshawb nrhiav rau Vajtswv lub siab nyiam,

rau Vajtswv cov lus, rau Nws cov lus hais tawm,

rau Vajtswv cov lus, rau Nws cov lus hais tawm—

vim tias qhov twg los xij yog muaj cov lus tshiab hais los ntawm Vajtswv,

ces Vajtswv lub suab lus nyob rau qhov ntawd,

thiab qhov twg los xij yog muaj tej hneev taw ntawm Vajtswv,

ces Vajtswv tej hauj lwm nyob qhov ntawd.

Qhov twg los xij uas muaj kev qhia kom pom ntawm Vajtswv,

ces Vajtswv tshwm los rau qhov ntawd,

thiab qhov twg los xij uas Vajtswv tshwm los, ces qhov ntawd yog qhov tseeb,

yog txoj hau kev, thiab muaj txoj sia.

Nyob rau hauv kev nrhiav Vajtswv tej hneev taw,

nej tau tsis quav ntsej cov lus tias

“Vajtswv yog qhov tseeb, yog txoj hau kev, thiab yog txoj sia.”

Thiab yog li ntawd, ntau tus neeg, txawm tias thaum lawv tau txais qhov tseeb,

tseem tsis ntseeg tias lawv nrhiav tau Vajtswv tej hneev taw lawm,

thiab lawv tseem lees paub qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv tsawg heev.

Qhov no yuam kev loj heev!

Qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv tsis muaj peev xwm ua kom haum xeeb

nrog tib neeg tej kev xav phem,

tsis tas li ntawd puas yog Vajtswv tuaj yeem tshwm raws li tib neeg tej kev txib.

Vajtswv npaj Nws tus kheej tej kev xaiv thiab Nws tus kheej tej phiaj xwm

thaum Nws ua Nws txoj hauj lwm;

tshaj qhov ntawd, Nws muaj Nws tus kheej tej hom phiaj thiab Nws tus kheej tej kev ua.

Nws muaj Nws tus kheej tej hom phiaj thiab Nws tus kheej tej kev ua.

Vajtswv txawm yuav ua dab tsi los xij,

Nws tsis tas yuav sib tham nrog tib neeg los sis nrhiav lawv tej kev sab laj li,

haj yam tsis tas yuav hais qhia rau txhua txhua tus neeg txog Nws txoj hauj lwm.

Qhov no yog Vajtswv tus moj yam,

uas tsim nyog, tshaj qhov ntawd, txhua tus yuav tsum paub.

Yog nej xav los pom qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv,

los caum raws Vajtswv tej hneev taw,

ces nej yuav tsum xub khiav tawm ntawm nej tus kheej tej kev xav phem ua ntej tso.

Koj yuav tsum tsis txhob yuam kom Vajtswv ua qhov no los sis ua qhov tod,

koj yuav tsum txhob muab Nws tso rau hauv koj tus kheej cheeb tsam

thiab txwv Nws nyob rau hauv koj tus kheej cov kev xav kiag li.

Tab sis, nej yuav tsum nug tias nej yuav ua li cas thiaj li nrhiav tau

Vajtswv tej hneev taw,

yuav ua li cas nej thiaj li lees txais tau Vajtswv qhov kev tshwm sim,

thiab nej yuav ua li cas thiaj li zwm tau rau txoj hauj lwm tshiab ntawm Vajtswv:

Qhov no yog yam uas tib neeg yuav tsum tau ua.

Vim tias tib neeg tsis yog qhov tseeb, thiab tsis muaj qhov tseeb,

nws yuav tsum tshawb nrhiav, lees yuav, thiab mloog lus.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem