Lus Tim Khawv Khixatia | “Ua raws li Kuv Tes Dej Num”

February 16, 2021

Tus neeg tseem ceeb hauv qhov yeeb yaj duab no tau raug tswj los ntawm ntxwg nyoog tej kuab lom xws li “Cais tus kheej tawm thiab nrhiav kev huab hwm los rau yus tej poj koob yawm txwv” thiab “T Tib neeg phoom nce toj; hos dej ntws nqis hav” thiab tshwj xeeb yog nws qaug rau lub suab npe thiab lub meej mom. Nws xyaum hnyav heev thaum uas koom yees yeeb yaj duab ntawm kev hu nkauj ntau lub suab ua ke, kev txom nyem thiab kev them nqi, txhua yam yog txhawm rau kom nws tau nyob rau kab tom hau ntej thiab ua kom tshwm nws tus kheej nyob tom hau ntej rau ntawm lub koob yees duab. Kev hloov nws qhov chaw ib kab rau ib kab ntau zaus dhau los, nws nyob rau hauv txoj saw kev txom nyem ntawm yeeb koob thiab lub meej mom khi rawv nws. Thaum kawg, dhau ntawm kev qhia tshwm thiab kev txiav txim los ntawm Vajtswv cov lus, nws muab tau kev nkag siab ntau yam ntawm kev phom sij thiab qhov yuav tshwm sim lo ntawm nws tus kheej tus moj yam ntxwg nyoog qias vuab tsuab thiab caum nws tej kev muab suab npe, muab kom tau, thiab lub meej mom Nws pib tu siab thiab tso tseg tej kev caum lub suab npe thiab lub meej mom. Dua ntawd, nws mob siab rau ua nws tes dej num kom zoo rau kev cog nws ib txhais taw ruaj khov rau hauv av, thiab hu nkauj txhawb nqa kom zoo kawg nkaus thiab ua lus tim khawv rau Vajtswv. Kev ua li ntawd, nws tau sajj kev thaj yeeb thiab kev xyiv fab hlo xyaum ua raws qhov tseeb.

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem