Nkauj Ntseeg Tawm Tshiab | “Muaj Kev Txom Nyem Puv Nkaus rau Thaum Tsis Muaj Vajtswv Lawm”

November 13, 2020

Cov tib neeg uas pom tias thaum lawv tsis nkag siab txoj hmoo,

thaum tib neeg tsis to taub txog Vajtswv lub hwj chim kav,

thaum tib neeg tsis xyuam xim rau txoj kev taug mus tom hau ntej,

mus qaug poj qaug poog hla raws tej kev pos huab nti,

yuav ua rau taug raws txoj kev no nyuaj heev, ua rau siab tawg tag.

Yog li thaum tib neeg lees paub Vajtswv lub hwj chim kav rau tib neeg txoj hmoo lawm,

tus neeg tshaj lij yuav ua kom paub nws thiab lees txais nws,

hais lus sib ncaim rau tej hnub uas mob siab tshaj plaws

thaum lawv siv lawv ob txhais tes los npaj tsim ib lub neej zoo,

thiab tsum tsis peem tawm tsam txoj hmoo lawm

thiab caum nrhiav lawv tej uas hu-ua “hom phiaj hauv lub neej”

nyob rau hauv lawv tus kheej txoj hau kev.

Thaum tib neeg tsis muaj Vajtswv lawm, thaum tib neeg tsis muaj peev xwm pom Nws lawm,

thaum tib neeg tsis muaj peev xwm lees paub kom meej rau Vajtswv lub hwj chim kav lawm,

ces txhua hnub yeej tsis muaj txiaj ntsig li, tsis muaj nuj nqi li,

tsuas muaj kev txom nyem siab ntsws xwb;

ces txhua hnub yeej tsis muaj txiaj ntsig li, tsis muaj nuj nqi li,

tsuas muaj kev txom nyem siab ntsws xwb.

Txawm tias tib neeg yuav nyob rau qhov twg los xij,

txawm tias lawv txoj hauj lwm yuav zoo li cas los xij,

tib neeg txoj kev ua neej thiab kev caum

raws lawv lub hom phiaj yuav txhawb tsis tau dab tsi rau lawv,

tiam sis tseem ntsib kev lwj siab lwj ntsws thiab kev txom nyem yam tsis paub kawg li,

cov neeg zoo li no tsis muaj peev xwm tig ntsia law lub neej yav qub qab dhau los.

Tsuas yog thaum tib neeg kam lees txais tus Tswv Tsim lub hwj chim kav,

zwm rau Nws tej kev coj thiab tej kev npaj,

thiab nrhiav tib neeg lub neej txoj sia tseeb

yus thiaj li yuav maj mam khiav tawm tau

ntawm txhua yam kev raug lwj siab thiab kev txom nyem,

thiab tshem txhua yam ntawm txoj kev qhuav qhawv tawm ntawm lub neej txoj sia mus.

Tsuas yog thaum tib neeg kam lees txais tus Tswv Tsim lub hwj chim kav,

zwm rau Nws tej kev coj thiab tej kev npaj,

thiab nrhiav tib neeg lub neej txoj sia tseeb

yus thiaj li yuav maj mam khiav tawm tau

ntawm txhua yam kev raug lwj siab thiab kev txom nyem,

thiab tshem txhua yam ntawm txoj kev qhuav qhawv tawm ntawm lub neej txoj sia mus.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Lwm Yam Yeeb Yaj Duab

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem