Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub: Kev Yug Los Ua Neeg | Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 115

November 23, 2020

Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv mas tsis yog npaj siab los cia kom tib neeg los paub Nws lub cev nqaij daim tawv, los sis cia tib neeg los saib qhov sib txawv ntawm lub cev nqaij daim tawv ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg thiab tib neeg lub; los sis tsis yog kom tus Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv los cob qhia tib neeg lub zog ntawm txoj kev paub tseeb, thiab Nws haj yam tsis yog ua li kom tib neeg los pe hawm tus Vajtswv uas yug los muaj lub cev nqaij daim tawv, es kom thiaj li tau txais kev qhuas loj heev. Tsis muaj ib yam ntawm tej no li uas yog qhov kev npaj siab thaum xub thawj ntawm tus Vajtswv uas rais los muaj lub cev nqaij daim tawv li. Los sis tsis yog Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv los teem txim rau tib neeg, los sis tsis yog txhob txwm los muab tib neeg nthuav tawm, los sis tsis yog los ua kom txhua yam nyuab rau lawv. Tsis muaj ib yam ntawm tej no uas yog Vajtswv qhov kev npaj siab thaum xub thawj li. Txhua zaus uas Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv, nws yog ib yam hauj lwm uas zam tsis dhau li. Nws yog ua rau Nws tes hauj lwm loj dua thiab Nws qhov kev cawm tib neeg loj dua uas Nws coj li Nws ua, thiab tsis yog ua rau tej laj thawj uas tib neeg xav ntawd. Vajtswv los rau ntiaj teb ces tsuas yog los li qhov uas kom ua tau Nws tes hauj lwm xwb thiab tsuas yog ib qho uas yuav tsum tau ua nkaus xwb. Nws tsis yog los rau ntiaj teb nrog qhov kev npaj siab los ncig saib ub saib no xwb, tab sis yog los ua tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua. Tseem yuav yog vim dab tsi thiab es Nws thiaj yuav ris ib lub nra hnyav li no thiab pheej hmoo tiv kev phom sij loj npaum li no los ua tes hauj lwm no? Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv thaum Nws yuav tsum tau ua li nkaus xwb, thiab ib txwm yog muaj tej yam tseem ceeb uas txawv tshaj lwm yam. Yog hais tias tsuas los cia kom tib neeg los saib Nws ib muag xwb thiab los ua kom lawv pom deb thiab dav me ntsis xwb, ces Nws yuav, yam tseeb tshaj plaws li, tsis muaj hnub lam los nrog tib neeg yooj yim. Nws los rau ntiaj teb rau Nws qhov kev cawm tib neeg thiab Nws tes hauj lwm loj dua xwb, thiab ua kom Nws thiaj li muab tau noob neej coob zog xwb. Nws los sawv ces rau tiam tam sim no, Nws los tua kom yeej Ntxwgnyoog, thiab Nws hnav Nws Tus Kheej rau hauv lub cev nqaij daim tawv kom tua yeej Ntxwgnyoog. Tshaj qhov ntawd, Nws los kom coj qhia tau tag nrho noob neej nyob rau hauv lawv txoj kev ua neej. Tag nrho tej no ces cuam tshuam txog Nws txoj kev cawm tib neeg, thiab nws cuam tshuam txog tes hauj lwm ntawm tag nrho lub qab ntuj khwb. Yog Vajtswv tsuas rais los muaj lub cev nqaij daim tawv los cia kom tib neeg los paub Nws lub cev nqaij daim tawv xwb thiab kom qhib tib neeg ob lub qhov muag xwb, ces vim li cas Nws thiaj li tsis ncig mus kom thoob txhua txhua haiv neeg? Qhov no tsis yog ib qho xwm txheej yooj yim tshaj plaws li lod? Tab sis Nws tsis ua li ntawd, xum xaiv ib qho chaw zoo kom nyob tus thiab pib tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua. Lub cev nqaij daim tawv no nkaus xwb ces yeej tseem ceeb kawg li lawm. Nws sawv cev rau tag nrho ib tiam, thiab kuj ua tes hauj lwm ntawm tag nrho ib tiam; Nws kuj coj tiam qub los rau ib qho chaw xaus thiab coj ib tiam tshiab los. Tag nrho qhov no yog ib qho xwm txheej tseem ceeb uas cuam tshuam txog Vajtswv qhov kev cawm tib neeg, thiab tag nrho qhov no ces yog qhov tseem ceeb ntawm ib theem ntawm tes hauj lwm uas Vajtswv los rau ntiaj teb los ua.

Xaiv tawm los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem