Khixatia Kev Ua Yeeb Yam Saum Sam Thiaj | "Tus Neeg Laus thiab Tus Me Nyuam Yaus"

January 3, 2021

Nyob rau xyoo 2008, Tsoom Fwv Koom Tsham Suav pib los tswj nruj heev rau cov kev ntseeg nyob hauv kev ntis ntsej muag ntawm “kev kho kom nruaj khov.” Muaj cov Ntseeg Vajtswv coob leej heev raug kaw thiab raug tsim txom, thiab coob leej raug yuam kom khiav tawm hauv lawv lub tsev mus nkaum, tsis tuaj yeem rov qab los. Tsab Sibtooj, tus tij laug hlob, yog thawj tug yuav raug ntes los ntawm Tsoom Fwv Koom Tsham Suav vim kev tshaj txoj moo zoo thiab txais tos pawg ntseeg cov tswv cuab los rau hauv nws tsev. Tag nrho tsev neeg raug yuam kom khiav mus nkaum zam Tsoom Fwv Koom Tsham Suav (CCP) txoj kev ntes. Thaum lawv tsis tuaj yeem ntes tau Tsab Sibtooj, Tsoom Fwv Koom Tsham Suav cov tub ceev xwm tshawb xyuas nws lub tsev thiab ceev tseg nws tus kwv thiab cov me nyuam coj los nug. Lawv kuj ceev nws cov nyiaj laus, txiav nws tawm ntawm nws txoj kev ua neej. Nws qhov xwm txheej dhau los ua kev puas tsuaj thiab nyuaj thaum uas nws pheej khiav nkaum nrog rau nws tus tub xeeb ntxwv, tsis muaj chaw nyob ruaj khov. Tom qab xyoo 2010, Tsoom Fwv Koom Tsham Suav rov siv dua ib qho kev ntis ntsej muag, zaum no yog ib qho kev suav txheeb pej xeem, los ua ib qho kev ntxuav cheb teb chaws los tshawb thiab ntes cov neeg ntseeg Vajtswv. Kom tsis tshuav chaw rau nkaum ntxiv, Tsab Sibtooj thiab nws tus tub xeeb ntxwv raug yuam kom mus nkaum hauv lub qhov tsua roob, ntsib rau nruab nrab lub caij ntuj no. Lawv ua li cas thiaj peem dhau ntawm Tsoom Fwv Koom Tsham Suav txoj kev caum raws thiab kev yquab yuam yam tsis yog neeg? Thov saib ncua tso qhia tias Tus Neej Laus thiab Tus Me Nyuam Yaus.

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem