Yeeb Yaj Kiab Khixatia | "Lub Cub Thee Nchuav Nyiaj Cov Nplaim Taws"(Cov Yeeb Yaj Kiab Piv Txwv)

April 17, 2022

Ntxhee Xeentsis, uas yog ib tug thawj coj ntawm pawg ntseeg, tau raug Tsoom Fwv Koom Tsham Suav cov tub ceev xwm taug qab thiab soj ntsuam nyob rau xyoo 2006 thaum nws ua nws tes dej num. Thaum kawg nws tau raug ntes nrog ib tug tub leg num ntawm pawg ntseeg, uas yog Zaub Nkuleem. Yuav ua kom paub txog lwm pawg ntseeg cov thawj coj thiab seb pawg ntseeg cov nyiaj nyob qhov twg ntawd, mas cov tub ceev xwm tau nug thiab yuam kom nkawv teb lawv cov lus nug, haj tseem siv tej tswv yim xws li ntaus nkawv thiab muab nkawv xauv tes dai thiab. Thaum pom tias Ntxhee Xeentsis tsis kam hais lus lawm, lawv coj nws mus rau ib qho chaw nug uas tsis muaj leej twg paub li, ces muab nws cov khaub ncaws hle tag nrho kom nws poob ntsej muag, thiab muab hluav taws xob ntsw nws txog ntua thaum nws tsis nco qab li lawm. Thaum nws mloog zoo li tias nws nyob ntawm qhov ciaj thiab qhov tuag lawm xwb, ces nws siv nws lub zog kawg nkaus los thov Vajtswv. Thaum tsis nco qab lawm, nws pom ib pab tub txib qaum ntuj hu ib zaj nkauj ntawm Vajtswv cov lus los txhawb nws, coj nws ntawm txoj kev tuag rov qab los. Nws sawv khov kho nyob rau hauv nws txoj kev ntseeg thiab cog lus tias yuav ua tim khawv rau Vajtswv kom Ntxwgnyoog poob ntsej muag. Thaum pom tias lawv tej tswv yim tsim txom lim hiam ua tsis tau hauj lwm rau nws lawm, ces cov tub ceev xwm txawm nrhiav nws tus txiv tuaj ua ib qho kev rub nws lub siab los yuam thiab yaum nws kom ntxeev siab rau Vajtswv thiab muab pawg ntseeg muag tawm. Lawv xa cov neeg soj xwm ob zaug tuaj nyob kom ze Ntxhee Xeentsis thiab kom paub txog pawg ntseeg. Vim kev vam khom rau Vajtswv, nws thiaj li tsis poob mus rau Ntxwgnyoog tej tswv yim dag ntxias, tiam sis cov tub ceev xwm tseem tsis kam tso tseg li thiab. Ces muaj ib hnub uas cua hlob hlob, thiab los los daus, ces lawv txawm muab Ntxhee Xeentsis thiab Zaub Nkuleem nkawv xa mus rau ib qho chaw rov kawm ua zog dua uas yog qhov chaw nkawv raug yuam kom hle nkawv cov khaub ncaws nyob rau ntawm pua pua tus neeg raug txim hauv ntej, muab nkawv lub cev liab qab nthuav tawm rau txhua tus pom. …

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem