Lus Tim Khawv Khixatia | “Koj Puas Muaj Cuab Kav Tos Txais tus Tswv Tiag Tiag los Ntawm Kev Ntsia Rau Saum Ntuj?”

February 8, 2021

Muaj coob tus neeg ntseeg rau tus Tswv tab tom tos tus Tswv Yexus rov los nyob saum ib tauv huab ces lawv yuav raug coj mus rau lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej ua ntej muaj kev puas tsuaj. Tus neeg ua yeeb yam tseem ceeb hauv daim yeeb yaj duab no, Cib Tsheej, kiag los yeej zam tsis dhau li. Nws tau ntsia saum ntuj yam ruam kawg nkaus, tos ntsoov rau tus Tswv los tshaj 20 lub xyoo lawm, thiab thaum nws hnov ib tug neeg ua tim khawv hais tias tus Tswv Yexus twb rov qab los lawm, tias Nws tau hais qhia ntau qhov tseeb thiab ua txoj dej num ntawm kev txiav txim pib hauv Vajtswv lub tsev, nws tuav rawv lub tswv yim uas tus Tswv yuav los nyob saum ib tauv huab. Yog li Nws tsis kam nrhiav los sis tshawb xyuas qhov ntawd, thiab tus Tswv qhov rov los yuav luag dhau ntawm nws mus. Yuav ua li cas nws thiaj li tso nws tej kev xav phem thiab lees txais Vajtswv txoj dej num ntawm tiam kawg? Puas yuav muaj hnub uas tos txais tus Tswv los ntawm kev ntsia rau saum ntuj xwb, yog tsis ua twb zoo mloog tus Tswv lub suab? Cia peb saib seb Cib Tsheej qhov kev ntsib kev pom zoo li cas.

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Lwm Yam Yeeb Yaj Duab

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem