Tus Tswv Yexus nyob saum Ntoo Khaub Lig Hais Tias "Tiav Lawm" Qhov Tseeb Yog Txhais Tau Li Cas Tiag?

October 19, 2021

Cov ntseeg tus Tswv puav leej xav tias thaum tus Tswv Yexus hais cov lus tias “Nws xaus lawm” saum tus ntoo khaub lig, Nws txhais tau tias Vajtswv txoj hauj lwm los cawm tib neeg tau ua tiav lawm. Yog vim li no lawv thiaj li hnov ntseeg siab tias tus Tswv yuav tsis ua txoj hauj lwm ntawm kev cawm dim ntxiv lawm thaum Nws rov los, tab sis Nws yuav coj tag nrho cov ntseeg ncaj qha mus rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej. Qhov no yog qee yam uas cov ntseeg tus Tswv muaj kev ntseeg siab rau tshaj, tab sis puas muaj ib lub hauv paus nyob hauv phau vajluskub twg hais txog rau qhov ntawd? Qhov no puas raug lees paub los ntawm tus Vajntsujplig? Tus Tswv Yexus puas tau hais tias Nws yuav tsis ua txoj hauj lwm los cawm tib neeg ntxiv lawm? Peb tuaj yeem hais yam tsis muaj qhov ua xyem xyav tias—Tsis tau hais. Yog li thaum tus Tswv Yexus hais tias “Nws xaus lawm,” Nws txhais tau li cas tiag tiag? Hauv ntu ntawm kev Nrhiav Txoj Kev Ntseeg Tseeb, peb yuav tshawb qhov tseeb ntawm qhov no ua ke thiab los paub txog Vajtswv txoj hauj lwm kom zoo tuaj.

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem