Lus Tim Khawv Khixatia | “Dab Tsis Ua Rau Kuv Tsis Raws Vajtswv Qab?”

December 10, 2022

Nws yog ib tug tub leg num rau pawg ntseeg. Ob tug thawj coj ntawm nws pawg ntseeg ntawd raug tub ceev xwm ntes nyob rau tib lub sij hawm lawm. Vim ntshai tsam raug ntes, nws thiaj li muab nws tes dej num tso tseg thiab khiav mus rau lwm lub xeev lawm, uas yuav luag ua rau pawg ntseeg tes hauj lwm poob txhua yam. Los ntawm qhov nyeem Vajtswv cov lus es nws thiaj li pom hais tias qhov tso nws tes dej num tseg thaum muaj kev phom sij ntawd, yog tshai tsam txoj sia tu xwb thiab ntshai tuag, tsuas yog txhawj txog kev tiv thaiv nws tus kheej xwb, thiab yeej tsis muaj kev ntseeg los sis ua siab ncaj ncees rau Vajtswv kiag li. Vim muaj kev tu siab heev, nws thiaj li lees txim hloov dua siab tshiab rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag. Los ntawm kev thov Vajtswv, kev vam khom rau Vajtswv, thiab kev nrhiav qhov tseeb, nws thiaj li tau txais ib txoj kev to taub txog Vajtswv txoj kev muaj hwj chim loj kawg nkaus thiab lub hwj chim kav, thiab tsis raug txoj kev ntshai tuag txwv ntxiv lawm. Tab txawm yog nyob rau hauv ib qho xwm txheej uas Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tab tom ntes thiab tsim txom tib neeg rau ub rau no los xij, nws tseem rov qab los rau hauv nws pawg ntseeg thiab ua nws tes dej num txuas ntxiv, thiab tuav nws tej lus tim khawv khov kho.

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem