Nkauj Ntseeg Tawm Tshiab | “Qhov uas Cov Hluas Yuav Tsum Caum Nrhiav”

January 19, 2021

Lawv yuav tsum tsis txhob yog qhov tsis muaj qhov tseeb.

Lawv yuav tsum muaj kev txiav txim siab ruaj khov los

siv kev thoob tsib rau hauv tej teeb meem thiab nrhiav kev ncaj ncees thiab qhov tseeb.

Qhov muag uas muaj kev dag thiab kev xaiv ntsej muag rau lwm tus

tsis yog tej yam uas cov hluas yuav tsum muaj,

thiab cov hluas yuav tsum tsis txhob ua kev phem, kev qias.

Lawv yuav tsum tsis txhob yog tus neeg tsis muaj kev xav, kev ntshaw,

thiab muaj lub siab xav ua kom lawv tus kheej zoo dua;

lawv yuav tsum tsis txhob poob siab txog lawv txoj kev cia siab,

thiab lawv yuav tsum tsis muaj kev cia siab

hauv lub neej los yog kev ntseeg siab rau yav tom ntej;

lawv yuav tsum muaj txoj kev rau siab taug

txoj kev tseeb uas lawv tau xaiv tam sim no—

paub qhov lawv xav siv tag nrho lawv lub neej rau Vajtswv.

Lawv yuav tsum tsis txhob yog qhov tsis muaj qhov tseeb,

los sis lawv yuav tsum txhob zais kev ncauj lus zoo siab phem thiab kev tsis ncaj ncees—

lawv yuav tsum sawv ruaj nrees raws li lawv txoj kev xav.

Lawv yuav tsum tsis yog ua kev zoo siab nkaus xwb,

tab sis yuav tsum muaj lub siab tawv los tso txhua yam

thiab tawm tsam tuav kev ncaj ncees thiab qhov tseeb.

Cov hluas yuav tsum muaj lub siab tawv kom tsis txhob nyoo swb rau

kev caij tsuj los ntawm tej hwj chim ntawm txoj kev tsaus ntuj

thiab hloov qhov tseem ceeb ntawm lawv qhov kev muaj nyob.

Cov hluas yuav tsum tsis txhob tso lawv tus kheej tawm tsam kev cov nyom,

tab sis yuav tsum qhib thiab ncaj ncees,

muaj lub siab zam txim rau lawv cov kwv tij thiab cov muam.

Cov hluas yuav tsum muaj kev txiav txim siab ruaj khov los

siv kev thoob tsib rau hauv tej teeb meem thiab nrhiav kev ncaj ncees thiab qhov tseeb.

Nej yuav tsum ua txhua yam zoo nkauj thiab zoo,

thiab koj yuav tsum tau txais qhov tseeb ntawm txhua yam zoo.

Nej yuav tsum ua txhua yam zoo nkauj thiab zoo,

thiab koj yuav tsum tau txais qhov tseeb ntawm txhua yam zoo.

Koj yuav tsum muaj lub luag hauj lwm rau koj lub neej,

thiab koj yuav tsum tsis txhob siab muag.

Koj yuav tsum muaj lub luag hauj lwm rau koj lub neej,

thiab koj yuav tsum tsis txhob siab muag.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem