Nkauj Ntseeg Tawm Tshiab 2022 | “Thaum Tib Neeg Nkag Mus Rau Txoj Hau Kev Kawg Mus Ib Txhis Lawm”

September 15, 2022

Thaum tib neeg nkag mus rau txoj hau kev kawg mus ib txhis ntawd,

tib neeg yuav pe hawm tus Tswv Tsim,

thiab vim tib neeg twb tau txais kev cawm dim

thiab twb nkag tau mus rau lub neej ib txhiab ib txhis lawm,

ces tib neeg yuav tsis nrhiav tej hom phiaj dab tsi lawm,

los sis, tshaj qhov ntawd,

nws yuav tsis txhawj hais tias nws tseem raug Ntxwgnyoog puav ncig tag nrho lawm.

Nyob rau lub sij hawm no, tib neeg paub lawv qhov chaw lawm,

thiab yuav ua lawv tes dej num,

thiab txawm hais tias lawv tsis raug qhuab ntuas los sis txiav txim rau lawm,

los txhua tus yuav ua lawv tes dej num.

Nyob rau lub sij hawm no,

tib neeg yuav ua ib co raug tsim tawm los rau tag nrho ntawm lub npe thiab lub meej mom tib si.

Nws yuav tsis muaj qhov txawv ntawm cov siab thiab qis lawm;

txhua tus tsuas yog yuav ua tes dej num sib txawv lawm xwb.

Tab sis tib neeg yeej tseem yuav nyob rau hauv txoj hau kev kawg

uas nyob muaj chaw txawb chaw rau thiab haum rau tag nrho tib neeg sawv daws;

tib neeg yuav ua lawv tes dej num rau kev pe hawm tus Tswv Tsim,

thiab cov tib neeg no yog

cov uas yuav rais mus ua cov tib neeg nyob mus ib txhiab ib txhis.

Nyob rau lub sij hawm ntawd,

tib neeg yuav tau ib lub neej uas raug Vajtswv qhia kom paub qhov tseeb lawm,

ib lub neej uas nyob hauv qab Vajtswv txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv,

ib lub neej nyob nrog Vajtswv.

Tib neeg yuav ua lub neej li ib txwm ua hauv ntiaj teb,

thiab tag nrho sawv daws yuav nkag mus rau txoj kev ua yog.

Qhov kev npaj cawm tib neeg 6,000 xyoo yuav cia li tua yeej Ntxwgnyoog,

txhais tau hais tias Vajtswv yuav muab tau

tib neeg tus duab qub puag thaum tib neeg pib raug tsim tawm ntawd rov qab los,

thiab zoo li ntawd, ces Vajtswv qhov kev npaj siab thaum xub thawj ntawd yuav raug ua tiav hlo,

thiab zoo li ntawd, ces Vajtswv qhov kev npaj siab thaum xub thawj ntawd yuav raug ua tiav hlo.

Tsuas yog thaum Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg 6,000 xyoo ntawd

los txog qhov xaus lawm xwb

mas tag nrho noob neej lub neej nyob rau hauv ntiaj teb no thiaj li yuav

rov pib dua yam muaj qib muaj duas;

tsuas yog thaum ntawd xwb mas tib neeg thiaj li yuav muaj lub neej zoo kawg nkaus,

thiab Vajtswv thiaj li yuav muab tau lub hom phiaj uas tsim tib neeg thaum pib ntawd,

ib yam nkaus li qhov uas tib neeg zoo li cas tiag ntawd rov qab.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem