Lus Tim Khawv Khixatia | “Cov Falixais Niaj Hnub No Yog Leej Twg?”

February 14, 2021

Tus cwj pwm tseem ceeb yog cov neeg ntseeg Vajtswv uas muaj lub siab kub lug ntseeg thiab lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj moo zoo rau tiam kawg tom qab kub siab lug ua Vajtswv txoj hauj lwm tau ntau xyoo. Vim tias muaj cov xib fwb ntseeg yav thaum ub paub zoo txog phau Vajlugkub thiab tau qhuav qhia txog lub koom txoos kom cov ntseeg ceev faj tos tus Tswv rov qab los, nws ntseeg hais tias yog lawv rau siab ntso nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus, lawv yuav paub tus Tswv lub suab thiab paub Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog Tswv Yexus tau rov los, thiab zoo siab hlo tos txais tus Tswv. Ua rau nws cheeb tag li, txawm li cas los xij, thaum cov xib fwb tau hnov cov xov xwm tias tus Tswv yuav los, lawv tsis tsuas yog tsis kam kawm ntxiv txog nws, tabsis lawv tseem ua txhua yam txwv nws tsis pub nws txais txoj kev tseeb. Lawv qhia cov kev ntseeg cuav thiab cov lus dag ntxias thiab cuam tshuam cov kwv tij hauv pawg ntseeg ntawd kom lawv tsis txhob soj ntsuam txog qhov tseeb. Lawv tseem kom nws tso ntseg nws txoj kev ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus thiab hem tias yuav nho nws tawm haujlwm hauv pawg ntseeg thiab ntiab nws tawm ntawd pawg ntseeg. Txawm li cas los sij, cov xib fwb tus cwj pwm qhia meej qhov tseeb ntawd cov xib fwb thiab cov txwj laus—uas yog cov neeg siab phem tawm tsam Vajtswv-thiab nws pom tau tias lawv yog cov neeg Falixais niaj hnub niam no. Nws txiav txim siab tawm ntawd lawv lub tawb thiab kev tswj hwm thiab nws haj yam zoo siab los raws Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus.

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem