Lus Qhuab Qhia | "Leej twg thiaj yuav cawm tau noob neej thiab hloov pauv peb txoj hmoo?"

January 3, 2022

Thaum hais txog ntawm txoj hmoo, tib neeg txhua tus ces sib npaug kev muaj nyiaj thiab muaj meej mom, thiab kev vam meej nrog ib txoj hmoo zoo, thiab xav tias cov neeg txom nyem, cov tsis meej pem, cov raug kev kub ntxhov thiab kev txom nyem, cov raug lwm tus saib tsis taus, muaj ib txoj hmoo phem. Yog li kev yuav hloov pauv lawv txoj hmoo, lawv yuav tsum mob siab caum kev txawj ntse, vam tias qhov no yuav pab lawv kom tau txais kev nplua nuj thiab muaj meej mom, ces thaum kawg thiaj li hloov lawv txoj hmoo. Cov neeg muaj nyiaj, muaj meej mom, thiab muaj kev vam meej hauv lub neej puas yuav tau txais ib txoj hmoo zoo tiag ma? Cov uas raug txoj kev kub ntxhov thiab hmoov tsis zoo puas yuav tau txais ib txoj hmoo phem tiag ma? Tib neeg txhua leej tsis tau muaj ib txoj kev nkag siab zoo txog qhov no thiab tseem tas zog mob siab hlo caum kev txawj ntse kom hloov pauv lawv txoj hmoo. Tab sis kev txawj ntse puas tuaj yeem hloov tau ib tus neeg twg txoj hmoo? Leej twg thiaj li yuav cawm tau tib neeg thiab hloov pauv peb txoj hmoo tau tiag? Nyob hauv ntu Nrhiav Txoj Kev Ntseeg Tseeb, peb yuav los pab nej tshawb nrhiav txoj hau kev rau tib neeg kom tau txais kev cawm dim thiab nkag mus rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej.

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem