Pawg Ntseeg Daim Yeeb Yaj Duab | Tsuas Yog Cov Uas Caum Raws Vajtswv Tej Hneev Taw Xwb Thiaj Li Yuav Tau Txoj Kev ntawm Txoj Sia Ntev Dhawv Mus Ib Txhis (Ntsiab Lus Tseem Ceeb)

July 17, 2021

Coob tus neeg uas muaj kev ntseeg tus Tswv ntseeg hais tias: Vim phau Vajluskub yog cov lus teev tseg ntawm Vajtswv txoj lus thiab tib neeg cov lus tim khawv thiab muab tau kev qhuab qhia zoo heev rau tib neeg, ces kev nyeem phau Vajluskub yuav tsum muab tau txoj sia ntev dhawv mus ib txhis rau peb. Tab sis Tswv Yexus hais tias, “Tshawb tej nqe Vajluskub; vim nyob rau hauv lawv mas nej xav hais tias nej muaj txoj sia ntev dhawv mus ib txhis: thiab lawv yog cov uas hais lus ua pov thawj txog Kuv. Thiab koj yuav tsis los cuag Kuv, kom koj thiaj li muaj txoj sia(Yauhas 5:39–40). Vim li cas Tswv Yexus ho hais tias tsis muaj txoj sia ntev dhawv mus ib txhis nyob hauv phau Vajluskub? Peb yuav tsum ua li cas es peb thiaj li tau txoj kev ntawm txoj sia ntev dhawv mus ib txhis?

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem