Pawg Ntseeg Daim Yeeb Yaj Duab | Leej Twg Yuav Raug Coj Mus Ua Ntej Thaum tus Tswv Los? (Ntsiab Lus Tseem Ceeb)

April 23, 2021

Coob tus ntawm cov uas ntseeg tus Tswv ntseeg hais tias tsuav yog lawv muab khoom fij, siv lawv tus kheej, thiab ua hauj lwm hnyav xwb, ces lawv yeej yuav tau nrog cov uas xub raug coj mus ua ntej xwb xwb li. Tab sis puas muaj ib lub hauv paus txhawb qhov no nyob hauv tus Tswv cov lus li? Tus Tswv Yexus hais tias,“Tab sis muaj coob tus uas yog cov xub thawj ntawd yuav tau ua cov tom kawg; thiab cov tom kawg yuav tau ua cov xub thawj(Mathai 19:30). “Kuv cov yaj yeej hnov Kuv lub suab(Yauhas 10:27). Yeej pom meej hais tias qhov uas seb ib tug neeg twg puas yuav raug coj mus los sis tsis raug coj mus ntawd ces yog txiav txim los ntawm qhov seb lawv puas hnov tus Tswv lub suab xwb. Cov uas xub hnov Nws lub suab thiab lees txais Nws qhov kev tshwm sim thiab tes hauj lwm yog cov nkauj xwb ntse, thiab lawv yuav yog cov xub raug coj mus.

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem