Nkauj Ntseeg Tawm Tshiab 2021 | “Koj Puas Txaus Siab Muab Txoj Kev Hlub Hauv Siab Pub rau Vajtswv”

April 17, 2021

Yog neeg ntseeg Vajtswv tsis taug hom phiaj,

ces lub neej tsis muaj qab hau

thaum txog sij hawm tuag,

tsuas pom lub ntuj xiav, thiab lub ntiaj teb plua plav nphob xuav xwb,

zoo li no lub neej muaj nqis dab tsis?

Yog koj ua tau puv npo li Vajtswv hais thaum tseem muaj txoj sia nyob,

nws tsis zoo los?

Vim li cas koj thiaj ib txwm tsim teeb meem rau koj tus kheej tas li xwb?

Nyob hauv Kuv txoj kev cog lus rau Vajtswv

tsuas yog muab lub siab pub rau nws.

Kuv txaus siab ua txhua yam los nplig tus Vajtswv uas Kuv hlub,

kom Nws tus Ntsujplig saum ceeb tsheej muaj kev sov siab.

Lub siab yeej muaj nqis, tiamsis kev hlub muaj nqis tshaj.

Kuv thov muab txoj kev hlub muaj nqis tshaj hauv siab rau Vajtswv

kom Nws zoo siab rau tag nrho yam zoo nkauj tshaj plaws uas Kuv muaj,

cia Vajtswv txaus siab rau txoj kev hlub uas Kuv fij.

Koj puas txaus siab muab koj txoj kev hlub rau Vajtswv txhawm kom Nws txaus siab?

Koj puas kam siv qhov no ua peev txheej rau lub neej?

Koj puas kam siv qhov no ua peev txheej rau lub neej?

Nyob Hauv Kuv txoj kev ntsib kev pom,

yim muab kev hlub rau Vajtswv, yim muaj kev xyiv fab hauv lub neej,

thiab tseem muaj lub zog puv npo tsis txawj tag

txaus siab fij tag nrho lub cev lub siab,

thiab hnov tau tias hlub Vajtswv hlub tsis txaus.

Yog koj xav hlub Vajtswv tiag,

koj yuav muaj kev hlub pauj rov rau Vajtswv ntau ntxiv

li no yuav muaj leej twg

lossis yam dab tsis tuaj yeem txwv tau koj hlub Vajtswv na?

Vajtswv muab tib neeg txoj kev hlub saib muaj nqis,

txhua tus hlub Nws, Nws yuav foom koob hmoov rau ntau npaug,

vim tib neeg txoj kev hlub tau txais nyuaj dhau,

tau txais nyuaj dhau, muaj tsawg dhau lawm.

Vajtswv muab tib neeg txoj kev hlub saib muaj nqis,

txhua tus hlub Nws, Nws yuav foom koob hmoov rau ntau npaug,

vim tib neeg txoj kev hlub tau txais nyuaj dhau,

tau txais nyuaj dhau, muaj tsawg dhau lawm.


los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem