Nkauj Ntseeg Tawm Tshiab | “Tib Neeg Yuav Tsum Pe Hawm Vajtswv Thiaj Tau Ib Txoj Hmoo Zoo”

November 9, 2020

Vajtswv tsim lub ntiaj teb no, Nws tsim cov tib neeg no thiab,

dhau qhov ntawd, Nws yog tus kws qhia tsim haiv neeg Kili tej kev cai thaum ub

thiab tib neeg tej kev vam meej.

Tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li nplig tib neeg,

thiab tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li saib xyuas tib neeg nruab hnub hmo ntuj.

Tib neeg txoj kev loj hlob thiab kev nce qib

yeej cais tsis tau tawm ntawm Vajtswv lub hwj chim kav li,

yeej cais tsis tau tawm ntawm Vajtswv lub hwj chim kav li,

thiab tib neeg qhov keeb kwm thiab lub neej pem suab

yeej muab daws tawm tsis tau ntawm Vajtswv txoj kev tsim ua kom muaj li,

thiab tib neeg qhov keeb kwm thiab lub neej pem suab

yeej muab daws tawm tsis tau ntawm Vajtswv txoj kev tsim ua kom muaj li,

Kev tshwm sim thiab kev poob ploj mus ntawm ib lub teb chaws los sis ib haiv neeg

twg mas tshwm sim raws nkaus li Vajtswv txoj kev tsim ua kom muaj,

raws nkaus li Vajtswv txoj ke tsim ua kom muaj.

Vajtswv ib leeg nkaus xwb thiaj paub txog tej xwm txheej yuav tshwm sim tom ntej

rau ib lub teb chaws los sis ib haiv neeg twg,

thiab Vajtswv xwb thiaj li tswj tau tib neeg txoj kev taug,

thiab Vajtswv xwb thiaj li tswj tau tib neeg txoj kev taug.

Yog tib neeg xav tau txoj hmoo zoo,

yog ib lub teb chaws xav kom muaj tej xwm txheej zoo,

ces tib neeg yuav tsum nyo hau pe hawm Vajtswv.

Yog tib neeg xav tau txoj hmoo zoo,

yog ib lub teb chaws xav kom muaj tej xwm txheej zoo,

ces tib neeg yuav tsum nyo hau pe hawm Vajtswv,

hloov siab thiab lees txim rau ntawm Vajtswv,

tsis li ntawd ces tib neeg txoj hmoo thiab

txoj hau kev kawg ces yuav zam tsis dhau kev puas tsuaj li.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem