Nkauj Ntseeg | "Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lub Npe Mas Pom Muaj nyob hauv Txhua Haiv Neeg hauv Ntiaj Teb"

July 13, 2021

Txij thaum Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus,

tus Vajntxwv ntawm lub nceeg vaj, tau muaj neeg pom lawm,

ces tus ciaj ciam ntawm Vajtswv txoj kev cawm tib neeg

tau raug nthuav dav thoob plaws lub qab ntuj khwb.

Tsis yog tsuas yog pom Vajtswv qhov kev tshwm sim hauv Suav Teb nkaus xwb,

tsis yog nyob hauv Teb Chaws Suav xwb, tab sis nyob rau txhua qhov chaw.

Lawv txhua tus tau hu lub npe dawb huv no,

nrhiav los sib koom nrog Vajtswv los ntawm cov hauv ke twg uas yuav ntxim ua tau,

nkag siab Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lub siab nyiam

thiab ua dej num rau Nws hauv pawg ntseeg.

Qhov nov yog txoj hau kev zoo tshaj plaws uas Vajntsujplig Dawb Huv ua hauj lwm.

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus Vajntxwv ntawm lub nceeg vaj,

tau muaj neeg pom Nws lawm.

Muaj tseeb, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus

lub npe tau pom muaj nyob rau txhua lub teb chaws thiab txhua daim av lawm.

Cov lus ntawm ntau lub teb chaw kuj hais tsis sib thooj los ntawm txhua tus neeg,

tab sis tsuas muaj ib tug Ntsujplig xwb, ib txoj hlua txuas tag nrho cov pawg ntseeg,

tus uas yog tib tug nrog Vajtswv, tseeb tiag, yeej tsis muaj qhov txawv li.

Tam sim no Vajntsujplig Dawb Huv hu lawv, thiab Nws lub suab tsa lawv.

Nws yog lub suab ntawm Vajtswv txoj kev hlub tshua.

Lawv sawv daws tau hu lub npe dawb huv ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus!

Lawv kuj muab lus qhuas thiab lawv hu nkauj.

Yeej tsis muaj ib qho txawv nyob rau hauv Vajntsujplig tes hauj lwm li.

Cov neeg no mus taug rau txoj hau kev yog,

lawv tsis thim rov qab—yam zoo heev uas tshwm sim ntau.

Qhov no yog qee yam uas tib neeg pom tias

nyuaj rau xav thiab tsis tuaj yeem khwv yees tau.

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus Vajntxwv ntawm lub nceeg vaj,

tau muaj neeg pom Nws lawm.

Muaj tseeb, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus

lub npe tau pom muaj nyob rau txhua lub teb chaws thiab txhua daim av lawm.

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus Vajntxwv

ntawm txoj sia hauv qab ntuj khwb!

Nws zaum saum lub zwm txwv muaj yeeb koob thiab txiav txim rau lub ntiaj teb,

tuav tswj txhua tus, thiab kav txhua lub teb chaws;

txhua tus neeg khoov mus txhos caug rau Nws,

thov Nws, mus ze Nws thiab sib txuas lus nrog Nws.

Txawm hais tias koj tau ntseeg Vajtswv ntev npaum li cas,

koj lub meej mom siab npaum li cas los sis koj lub hnub nyoog siab npaum li cas los xij,

yog tias koj tawm tsam Vajtswv hauv koj lub siab ces koj yuav tsum raug txiav txim

thiab yuav tsum tau pe thov rau ntawm Nws xub ntiag, hais tawm cov suab uas ua mob;

qhov no yog qhov tseeb ntawm kev txheeb sau tej txiv ntawm

koj tus keej cov kev nqis tes ua.

Lub suab quaj no yog lub suab uas raug tsim txom

nyob rau hauv lub pas dej hluav taws thiab leej faj,

thiab nws yog lub suab quaj uas raug Vajtswv tus nrig hlau muab rau txim;

qhov no yog kev txiav txim rau ntawm Khetos qhov chaw zaum xub ntiag.

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus Vajntxwv ntawm lub nceeg vaj,

tau muaj neeg pom Nws lawm.

Muaj tseeb, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus

lub npe tau pom muaj nyob rau txhua lub teb chaws thiab txhua daim av lawm.

Muaj tseeb, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus

lub npe tau pom muaj nyob rau txhua lub teb chaws thiab txhua daim av lawm.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem