Nkauj Ntseeg Tawm Tshiab | “Khetos Lub Koob Meej Ces Yog Vajtswv Tus Kheej”

November 8, 2020

Thiab vim Vajtswv rais los ua lub cev nqaij daim tawv,

Nws ua hauj lwm nyob rau lub npe ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv;

vim Nws los nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv lawm,

ces Nws thiaj li muab tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua ntawd ua tiav hlo

nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv.

Txawm yuav yog Vajtswv tus Ntsujplig los sis txawm yuav yog Khetos,

ob tug puav leej yog Vajtswv Tus Kheej kiag,

thiab Nws ua tes hauj lwm uas nws tsim nyog ua

thiab ua tes dej num qhuab qhia uas Nws tsim nyog ua.

Tsis hais Nws yuav ua Nws tes hauj lwm mus li cas li,

Nws yuav tsis ua tej yam uas yog kev tsis mloog Vajtswv lus li.

Tsis hais Nws yuav kom tib neeg ua dab tsi li,

yeej tsis muaj ib yam Nws kom lawv ua ntawd yuav tshaj qhov uas tib neeg

muaj peev xwm ua tau li.

Tag nrho tej Nws ua ces yog ua raws li Vajtswv lub siab nyiam

thiab ua rau Nws qhov kev cawm tib neeg.

Khetos lub hwj chim qaum ntuj ntawd mas yeej siab tshaj txhua tus tib neeg;

yog li ntawd, Nws thiaj yog lub hwj chim siab tshaj txhua yam uas raug tsim tawm los.

Nws lub hwj chim ces yog Nws lub hwj chim qaum ntuj ntag,

qhov ntawd yog, tus moj yam thiab qhov uas yog kiag Vajtswv Tus Kheej ntag,

uas qhia tau hais tias Nws yog leej twg tiag.

Yog li ntawd, tsis hais Nws qhov kev ua neeg txawm yuav zoo li sawv daws npaum li cas,

los yeej yuav tsis lees tsis tau hais tias Nws yeej yog Vajtswv Tus Kheej kiag;

tsis hais Nws yuav hais fab twg tuaj li

thiab Nws yuav yoog raws Vajtswv lub siab nyiam li cas li,

yeej hais tsis tau hais tias Nws tsis yog Vajtswv Tus Kheej kiag.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem