Nkauj Ntseeg Tawm Tshiab | “Tus Tswv Tsim Tej Kev Xav Zoo Rau Tib Neeg”

December 4, 2020

Tswv Tsim mas nyob nrog tib neeg txhua lub sij hawm;

Nws ib txwm muaj kev sib tham nrog tib neeg,

thiab tag nrho tej uas tsim tawm los,

thiab Nws yeej ua tej yam tshiab txhua hnub.

Nws lub ntsiab tseem ceeb thiab tus moj yam

mas muab hais qhia nyob rau hauv Nws cov kev tham nrog tib neeg;

Nws cov kev xav thiab cov tswv yim

mas yeej nthuav tawm tag nrho nyob hauv Nws tej kev ua;

Nws nrog nraim thiab soj ntsuam noob neej txhua lub sij hawm.

Nws hais lus ntsiag to rau noob neej thiab tag nrho cov uas tsim tawm

nrog Nws cov lus ntsiag to:

Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej, thiab Nws nyob nrog tej uas Nws tsim.

Vajtswv yeej saib ntsoov; Nws yeej tos ntsoov;

Vajtswv nyob ntawm koj ib sab....

Nws ob txhais tes mas sov so thiab ruaj khov;

Nws tej kauj ruam mas sib heev;

Nws lub suab mas mos thiab zoo kawg;

Nws lub cev dhau mus los thiab tig mus los, puag tag nrho noob neej;

Nws lub ntsej muag mas zoo nkauj thiab mos heev.

Nws yeej tsis tau ncaim mus, tsis tau ploj mus li.

Nruab hnub thiab hmo ntuj, Nws yog noob neej tus kwv luag tas mus li,

yeej tsis ncaim ntawm lawv ib sab mus li.

Nws mob siab saib xyuas

thiab muaj kev hlub tshwj xeeb tshaj rau tib neeg,

nrog rau kev txhawj xeeb tiag thiab kev hlub rau tib neeg,

tau muab qhia tawm ib qho zuj zus nyob rau thaum Nws cawm lub nroog Ninaves.

Muab hais ncaj qha ces, qhov kev sib tham ntawm Vajtswv Yehauvas thiab Yauna

tau nthuav tawm tag nrho txog tus Tswv Tsim txoj kev muaj lub siab mos siab muag rau

cov noob neej uas Nws Tus Kheej tsim tawm kiag.

Los ntawm cov lus ntawd, koj muaj cuab kav tau txais

ib qho kev nkag siab tob txog Vajtswv tej kev xav dawb paug rau tib neeg …

Muab hais ncaj qha ces, qhov kev sib tham ntawm Vajtswv Yehauvas thiab Yauna

tau nthuav tawm tag nrho txog tus Tswv Tsim txoj kev muaj lub siab mos siab muag rau

cov noob neej uas Nws Tus Kheej tsim tawm kiag.

Los ntawm cov lus ntawd, koj muaj cuab kav tau txais

ib qho kev nkag siab tob txog Vajtswv tej kev xav dawb paug rau tib neeg...

Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej, thiab Nws nyob nrog tej uas Nws tsim.

Vajtswv yeej saib ntsoov; Nws yeej tos ntsoov;

Vajtswv nyob ntawm koj ib sab….

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem