Nkauj Ntseeg Tawm Tshiab 2021 | “Vajtswv Tab Tom Nrhiav Koj Lub Siab thiab Koj Tus Ntsuj Plig”

April 18, 2021

Noob neej tau nrug txoj sia ntawm

Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus,

tsis paub ua neej nyob li cas,

tab sis ho ntshai kev tuag.

Tsis muaj kev pab thiab kev vam khom,

tab sis tseem tsis kam qi ob lub qhov muag,

lawv yuam qees lawv tus kheej rau

sab nqaij tawv uas tsis paub txog sab ntsuj plig.

Ua neej nyob hauv cev nqaij daim tawv yam tsis xav txog lawv tej ntsuj plig li.

Koj zoo li no tsis muaj kev cia siab,

nws los kuj tsis muaj hom phiaj ua neej nyob li no thiab!

Tsuas yog Tus Dawb Huv ntawm txoj lus keeb kwm xwb,

thiaj yuav cawm cov neeg quaj ntsuag uas tab tom,

cia siab tos ntsoov qhov Nws rov los.

Txoj kev ntseeg no nyob rau hauv cov neeg tsis ras xeev txog,

ntev ntev yeej tsis txawj tiav, ntev ntev yeej tsis txawj tiav,

tiam sis neeg yeej tseem, cia siab ntsoov, cia siab ntsoov.

Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus khuv leej

cov neeg uas raug kev txom nyem hnyav,

nyob rau tib lub sij hawm no, Nws dhuav cov neeg uas tsis ras xeev los.

Rau qhov Nws yuav tau tos ntev heev, thiaj li tau txais lo lus teb ntawm noob neej.

Nws yuav tshawb nrhiav, tshawb nrhiav koj lub siab thiab koj tus ntsuj plig,

muab dej, muab zaub mov rau koj kom koj xeev rov qab los,

tsis txhob nqhis dej, tsis txhob nqhis dej, tsis txhob tshaib ntxiv.

Thaum sij hawm koj hnov tias qaug zog,

thaum sij hawm koj pib hnov tias lub ntiaj teb no,

lub ntiaj teb no txias zias ntsiag to xwb!

Tsis txhob poob siab, tsis txhob quaj mog.

Vajtswv tus uas Saib Xyuas,

txaus siab txais tos koj rov los txhua lub sij hawm.


Nws yeej nyob ntawm koj ib sab saib ntsoov,

tos ntsoov koj tig rov qab los.

Tos ntsoov rau hnub uas koj lub cim xeeb nco dheev rov qab los.

Thaum koj ras dheev thiab paub hais tias koj yog los ntawm Vajtswv los,

tsis paub lub sij hawm twg tau yuam kev lawm xwb,

tsis paub lub sij hawm twg tsis nco qab rau ntawm txoj kev,

thiab tsis paub lub sij hawm twg muaj “leej txiv” lawm,

haj yam paub txog Tus Tswv Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus,

ib txwm nyob ntawd tos ntsoov koj rov los,

nyob ntawd tos ntev heev rau koj qhov kev rov los,

nyob ntawd tos ntev heev rau koj qhov kev rov los.

Nws kub siab saib ntsoov, tos rawv ib lo lus,

tos rawv ib lo lus tsis muaj lo lus teb los teb.

Qhov Nws tos ntsoov muaj nqis tshaj txhua yam, txhawm rau neeg lub siab,

txhawm rau tib neeg lub siab thiab tib neeg tus ntsuj plig.

Tej zaum txoj kev tos ntsoov no kuj yuav tsis paub kawg,

thiab tej zaum txoj kev tos ntsoov no twb txog qhov kawg lawm.

Tiam sis koj tsim nyog paub tias tam sim no koj lub siab,

thiab koj tus ntsuj plig nyob rau qhov twg.

Tej zaum txoj kev tos ntsoov no kuj yuav tsis paub kawg,

thiab tej zaum txoj kev tos ntsoov no twb txog qhov kawg lawm.

Tab sis koj tsim nyog paub tias tam sim no koj lub siab

thiab koj tus ntsuj plig nyob rau qhov twg, nyob qhov twg?


los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem