Nkauj Ntseeg Tawm Tshiab 2021 | “Vajtswv Quaj Tu Siab Rau Noob Neej Lub Neej Yav Pem Suab”

March 3, 2021

Ntiaj teb loj dav,

hiav txwv hloov ua liaj,

liaj hloov ua hiav txwv

tsis paub yug dua tshiab tsawg zaug.

Tshwj kiag Nws uas yog tus tswj txhua yam hauv lub qab ntuj khwb no,

tsis muaj leej twg muaj cuab kav coj thiab taw qhia cov tib neeg no,

thiab tsis muaj ib tug neeg twg, muaj peev xwm los ua hauj lwm hnyav,

txhawm rau cov tib neeg los sis npaj, rau cov tib neeg no,

haj yam tsis muaj ib tug neeg twg

muaj peev xwm coj cov noob neej no mus rau txoj kev kawg ntawm kev kaj

thiab dim ntiaj teb kev tsis ncaj ncees.

Vajtswv lwj siab ntsuav rau tib neeg lub neej yav pem suab,

lub siab mob rau tib neeg txoj kev poob qis,

lub siab mob rau tib neeg mus zuj zus rau kev lwj liam,

mus rau txoj kev tig tsis tau rov qab.

Ib co noob neej tau ua

rau Vajtswv tu siab, muab Nws tso tseg mus nrhiav tus phem,

puas muaj leej twg tau xav txog tias

txoj xub ke yuav mu li ca?

Vim lub ntsiab no thiaj tsis muaj leej twg to taub Vajtswv kev npau taws,

tsis muaj leej twg nrhiav kev ua kom zoo Vajtswv siab,

txav kom ze rau ntawm Vajtswv, txav kom ze rau ntawm Vajtswv

haj yam tsis muaj neeg nrhiav paub txog

Vajtswv kev ntxhov siab, mob siab.

Txawm tias tom qab neeg hnov, Vajtswv lub suab lawm los,

tseem pheej taug txoj kev qub,

tseem ncaim ntawm Vajtswv mus,

khiav Vajtswv kev hlub, kev saib xyuas,

tsis txais yuav Nws qhov tseeb,

xum muab tus kheej muag rau Ntxwgnyoog, uas yog Vajtswv tus yeeb ncuab.

Leej twg xav duas tias yog tias tib neeg pheej tawv ncauj li no mus,

tib neeg pheej tawv ncauj li no mus.

Vajtswv yuav ua li cas rau neeg cov uas muab Nws ntiab tawm yam tsis tig saib qab?

Tsis muaj neeg paub Vajtswv tej lus qhia zaum tag zaum thiab

los qhuab ntuas tib neeg, los qhuab ntuas tib neeg

yog vim Nws txhais tes tau npaj kev puas ntsoog

yam tsis tau muaj dua hlo li.

Nws txhais tes tau npaj kev puas ntsoog

yam tsis tau muaj dua hlo li.

Qhov kev puas ntsoog no yog tib neeg lub cev thiab tus ntsuj plig

yuav thev tsis taus hlo li.

Tsis yog rau txim rau tib neeg lub cev xwb

tiam sis yog tib neeg tus ntsuj plig thiab.

Koj yuav tsum paub thaum Vajtswv lub hom phiaj tsis tiav,

thaum Nws tej lus ceeb toom

kev qhuab ntuas tsis tau txais lo lus teb

Nws yuav txawj tso hom kev npau taws twg tawm los?

Nws yuav tso hom kev npau taws twg tawm los?

Qhov no yog txhua tug uas raug tsim tawm los

tsis tau ntsib thiab tsis tau hnov dua los li

yog li Vajtswv thiaj hais tias, qhov kev puas ntsoog no tsis tau muaj dua li,

thiab yuav tsis rov muaj dua ntxiv mus lawm.

Rau qhov Vajtswv lub hom phiaj tsuas tsim tib neeg tib zaug no xwb,

thiab tsuas cawm tib neeg tib zaug no xwb.

Nov yog thawj zaug, thiab kuj yog zaum kawg lawm.

Yog li ntawd, tsis muaj leej twg paub txog

Vajtswv lub siab zoo thiab lub siab tos ntsoov,

rau qhov uas cawm tib neeg zaum no

thiab tsis muaj leej twg paub txog

Vajtswv lub siab zoo

thiab lub siab tos ntsoov,

Vajtswv lub siab zoo

thiab lub siab... tos ntsoov...

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem