Cov Ntseeg Vajtswv Cov Yeeb Yam Seev Cev | "Vajtswv Txoj Kev Hlub Coj Peb Los Ua Ke Kom Ze" | Nkauj Qhuas Vajtswv

May 10, 2024

1

Txawm hais tias yuav muaj hiav txwv thiab toj rooj hauv pes quas los xij,

peb yeej yog ib haiv neeg—tsis muaj ciaj ciam kem peb,

txawm tej tawv nqaij yuav txawv xim thiab tej lus hais yuav sib txawv los xij.

Vim Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tej lus nqua hu peb,

peb thiaj raug tsa sawv tsees los rau ntawm Vajtswv lub zwm txwv xub ntiag,

peb thiaj raug tsa sawv tsees los rau ntawm Vajtswv lub zwm txwv xub ntiag.

Muaj cov neeg laus, plaub hau dawb paug,

thiab kuj muaj cov hluas uas nquag plias thiab zoo siab.

Sib tuav tes, sib puag xwb pwg,

peb taug kev tiv cua tiv nag ua ke, sib txhawb thaum muaj kev txom nyem.

Koom ib lub siab ces peb ua peb tes dej num tiav hlo.

Peb lub siab sib txuas, peb yog cov phooj ywg zoo hauv lub neej,

coj los ua ke kom sib ze tshaj los ntawm Vajtswv cov lus thiab txoj kev hlub,

coj los ua ke kom sib ze tshaj los ntawm Vajtswv cov lus thiab txoj kev hlub.

2

Vajtswv cov lus yog lub hauv paus qhov dej txhawv muaj sia.

Xyiv fab hlo rau Vajtswv txoj lus, peb lub siab muaj kev qab zib puv nkaus.

Tej kev rau txim thiab kev txiav txim ntawm Nws cov lus

ntxuav kom peb tej moj yam qias vuab tsuab dawb huv.

Tej kev rau txim thiab kev txiav txim ntawm Nws cov lus

ntxuav kom peb tej moj yam qias vuab tsuab dawb huv.

3

Tsuas yog raug qhuab qhia xwb

mas peb thiaj li ua tau lub neej zoo li tib neeg.

Peb sib txhawb nyob rau hauv kev xav phem thiab kev qaug zog.

Peb sawv ua ke nyob rau hauv txoj kev txom nyem.

Peb tua yeej Ntxwgnyoog, sawv ua tim khawv.

Vajtswv cov lus txhawb peb zog kom mus lawm tom ntej, kom mus lawm tom ntej.

Txawm tias muaj kev mob thiab kev sim siab los xij

peb txoj kev ntseeg yeej yuav raug ua kom zoo tiav log.

Peb paub Vajtswv txoj kev ncaj ncees thiab kev zoo nkauj.

Peb muaj ib qho kev hloov tus moj yam hauv lub neej txoj sia.

Peb ua neej nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag.

Tsuas yog nrog Vajtswv xwb mas thiaj muaj kev hlub,

tsuas yog nrog kev hlub xwb mas thiaj muaj tsev neeg.

Tag nrho cov hlub Vajtswv yog ib tse neeg.

Peb ua ke txav los ze rau ntawm Vajtswv txoj kev hlub.

Vajtswv tej lus nyob nrog peb thaum peb loj hlob.

Nyob rau hauv lub nceeg vaj uas zoo nkauj,

peb pe hawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus mus ib txhiab ib txhis,

peb pe hawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus mus ib txhiab ib txhis.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem