Nkauj Ntseeg Tawm Tshiab 2021 | “Vajtswv Tus Yaj Mloog Vajtswv Lub Suab”

October 3, 2021

1

Sij hawm twb yuav xaus lawm txhua yam Hauv lub ntiaj teb yuav tsis muaj lawm

Txhua tsav txhua yam Yuav ua kom rov muaj dua tshiab

Nej nco ntsoov! Nco ntsoov nawb mog! Txhob feeb tsis meej

Ntuj thiab teb yuav ploj mus Vajtswv txoj lus yuav tsis poob li

Rov ntuas nej dua ib zaug Tsis txhob khiav yam nkim zog qhuav!

Xeev! Tig rov los yog ntug! Xeev! Tig rov los yog ntug!

Vajtswv twb tshwm sim los Nyob rau hauv nej lawm

Vajtswv lub suab twb tshwm sim lawm Twb tshwm sim lawm

2

Vajtswv lub suab twb tau tshwm sim rau Ntawm nej hauv ntej lawm

Txhua hnub tim ntsej tim muag Txhua hnub tshiab tag li

Koj saib pom Vajtswv lawm Vajtswv los saib pom koj

Vajtswv twb hais lus rau koj tas li

Hais lus rau koj tas li Tim ntsej muag nrog koj

Tiam sis koj tsis lees txais Vajtswv Tsis paub Vajtswv tsis paub Vajtswv

Vajtswv tus yaj txawj mloog Vajtswv lub suab

Tiamsis nej tseem ua xyem xyav! Xyem xyav tos!

Roj qhwv lub siab lawm Raug Xatas npog lub qhov muag lawm

Saib tsis pom Vajtswv lub “Tshwj chim”

Txaus khuv leej heev! Txaus khuv leej heev!

3

Xya tus ntsujplig ntawm Vajtswv zwm ntxwv Hauv ntej raug txib mus thoob ntiaj teb

Vajtswv yuav txib nws cov tub txib mus Hais lus rau txhua pawg ntseeg

Vajtswv yog tus ncaj ncees Thiab yog tus ntseeg tau

Vajtswv yog tus Tswv uas Soj ntsuam neeg lub siab

Tus Tswv uas soj ntsuam neeg lub siab

Vajntsujplig hais lus rau txhua pawg ntseeg

Txhua tus uas muaj pob ntseg cia li mloog

Txhua yam uas muaj sia cia li lees txais

Rau siab noj haus tsis txhob ua xyem xyav

Txhua tus uas mloog lus Tau txoj koob hmoov loj kawg nkaus

Txhua tus uas mloog lus Tau txoj koob hmoov loj kawg nkaus

4

Txhua tus uas tseeb siab Nrhiav Vajtswv lub ntsej muag

Yuav muaj qhov kaj tshiab Kev tshoov siab tshiab Thiab kev pom tshiab

Txhua yam puav leej tshiab Tas nrho

Txoj lus tshwm rau koj txhua sij hawm

Qhib koj qhov muag Sab ntsujplig txawj saib pom

Tag nrho kev zais tob ntawm sab ntsujplig

Lub nceeg vaj nyob hauv ntiaj teb

Nkag rau chaws nkaum kev puas tsuaj

Nkag rau chaws nkaum kev puas tsuaj

Tag nrho kev tshav ntuj koob hmoov nyob rau saum koj

Kev tshaib nqhis Kab mob sib kis ze tsis tau koj

Tsov txaij hma kab yuav ua Tsis tau phem rau koj

Koj yuav nrog Vajtswv noj nyob ua ke Mus ua ke rau hauv lub yeeb koob!

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab Thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem