Pawg Ntseeg Daim Yeeb Yaj Duab | Vim Li Cas Vajtswv Thiaj Li Yug Los Ua Neeg Ob Zaug Kom Thiaj Li Cawm Tau Noob Neej? (Ntsiab Lus Tseem Ceeb)

July 4, 2021

Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, tus Vajtswv uas yug los ua neeg raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, ris tag nrho tib neeg tej kev txhaum rau saum Nws Tus Kheej thiab ua tiav hlo tes hauj lwm txhiv noob neej. Nyob rau tiam kawg, Vajtswv tau rov los yug ua neeg dua ib zaug ntxiv los nthuav tawm qhov tseeb thiab ntxuav kom dawb huv thiab cawm tib neeg tag nrho. Yog li ntawd vim li cas Vajtswv thiaj li yuav tsum tau yug los ua neeg ob zaug los ua tes hauj lwm ntawm kev cawm dim rau tib neeg? Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Thawj qhov kev yug los ua neeg ces yog los txhiv tib neeg tawm ntawm txoj kev txhaum, los txhiv lawv los ntawm kev siv Yexus lub cev nqaij daim tawv, qhov ntawd ces yog, Nws cawm tib neeg los saum tus ntoo khaub lig, tab sis tus moj yam phem qias vuab tsuab yeej tseem nyob rawv rau hauv tib neeg. Qhov kev yug los ua neeg zaum thib ob ces tsis yog yuav ua ib qho kev theej txhoj rau kev txhaum lawm tab sis yuav yog los cawm tag nrho cov uas raug txhiv tawm ntawm txoj kev txhaum los. Qhov no mas ua li no kom cov uas tau raug zam txim rau lawm thiaj li raug tso tawm ntawm lawv tej kev txhaum thiab muab ntxuav kom dawb huv tag nrho, thiab qhov uas tau ib tug moj yam uas hloov lawm ntawd, thiaj li nti dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias ntawm txoj kev tsaus ntuj thiab rov qab los rau ntawm xub ntiag ntawm Vajtswv lub zwm txwv. Tsuas yog nyob rau txoj kev no nkaus xwb mas tib neeg thiaj li yuav raug ntxuav kom dawb huv” (Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv). Daim yeeb yaj duab no nthuav tawm qhov lus zais tob ntawm Vajtswv ob qho kev yug los ua neeg.

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem