Nkauj Ntseeg Tawm Tshiab | “Tag nrho noob neej yuav tsum pe hawm Vajtswv”

December 20, 2020

Kev ntseeg Vajtswv tiag tsis yog ib kev lam ntseeg Nws kom raug cawm nkaus xwb,

thiab haj yam tsis yog ib qho lam ua kom yog tus neeg zoo xwb.

Nws tsis yog ib qho lam ua kom muaj qhov zoo li tib neeg nkaus xwb.

Nws tsis yog ib qho lam ua kom muaj qhov zoo li tib neeg nkaus xwb.

Qhov tseeb, tib neeg yuav tsum tsis txhob xav hais tias

txoj kev ntseeg ces tsuas yog qhov kev ntseeg hais tias muaj ib tug Vajtswv nkaus xwb,

thiab hais tias Nws yog qhov tseeb, txoj kev, txoj sia

thiab tsis muaj dab tsi ntxiv lawm.

Qhov tseeb, tib neeg yuav tsum tsis txhob xav hais tias

txoj kev ntseeg ces tsuas yog qhov kev ntseeg hais tias muaj ib tug Vajtswv nkaus xwb,

thiab hais tias Nws yog qhov tseeb, txoj kev, txoj sia

thiab tsis muaj dab tsi ntxiv lawm.

Txoj kev ntseeg los kuj tsis yog qhov uas tsuas kom koj lees paub Vajtswv xwb

thiab ntseeg hais tias Nws yog tus Kav tag nrho txhua yam,

hais tias Nws yog tus muaj hwj chim loj kawg nkaus,

hais tias Nws tsim txhua yam hauv lub ntiaj teb,

thiab hais tias Nws zoo tsis thooj lwm tus thiab yog tus siab tshaj plaws.

Txoj kev ntseeg tsis yog ib qho lam ntseeg qhov tseeb nkaus xwb.

Vajtswv txoj kev xav ces yog kom tag nrho koj thiab koj lub siab

yuav tsum muab rau Nws thiab zwm rau Nws—

qhov ntawd ces yog, koj yuav tsum raws Vajtswv qab, cia Vajtswv siv koj,

thiab txaus siab ua dej num rau Nws;

dab tsi los xij uas koj ua tau rau Nws, koj yuav tsum ua.

Nws tsis tau txhais hais tias tsuas yog cov uas raug Vajtswv npaj tseg ua ntej

thiab raug xaiv tseg nkaus xwb

thiaj li tsim nyog ntseeg Nws.

Qhov tseeb ces yog tag nrho noob neej yuav tsum pe hawm Vajtswv,

ua twb zoo mloog Nws thiab ua li Nws hais,

vim noob neej yog Vajtswv tsim tawm los.

Nws tsis tau txhais hais tias tsuas yog cov uas raug Vajtswv npaj tseg ua ntej

thiab raug xaiv tseg nkaus xwb

thiaj li tsim nyog ntseeg Nws.

Qhov tseeb ces yog tag nrho noob neej yuav tsum pe hawm Vajtswv,

ua twb zoo mloog Nws thiab ua li Nws hais,

vim noob neej yog Vajtswv tsim tawm los.

Nws tsis tau txhais hais tias tsuas yog cov uas raug Vajtswv npaj tseg ua ntej

thiab raug xaiv tseg nkaus xwb

thiaj li tsim nyog ntseeg Nws.

Qhov tseeb ces yog tag nrho noob neej yuav tsum pe hawm Vajtswv,

ua twb zoo mloog Nws thiab ua li Nws hais,

vim noob neej yog Vajtswv tsim tawm los.

Nws tsis tau txhais hais tias tsuas yog cov uas raug Vajtswv npaj tseg ua ntej

thiab raug xaiv tseg nkaus xwb

thiaj li tsim nyog ntseeg Nws.

Qhov tseeb ces yog tag nrho noob neej yuav tsum pe hawm Vajtswv,

ua twb zoo mloog Nws thiab ua li Nws hais,

vim noob neej yog Vajtswv tsim tawm los.

vim noob neej yog Vajtswv tsim tawm los.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem