Cov Ntseeg Vajtswv Cov Yeeb Yam Seev Cev | "Seev Cev Ncig lub Zwm Txwv" | Nkauj Qhuas Vajtswv

March 27, 2024

Tam sim no Khetos ntawm tiam kawg twb tshwm sim lawm,

lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej twb los rau hauv lub ntiaj teb lawm.

Vajtswv los ua cev nqaij daim tawv hais qhov tseeb, qhib thooj ntawv,

no yog Txoj Lus tshwm hauv lub cev nqaij daim tawv.

Tag nrho Vajtswv cov lus mas muaj hwj chim heev,

cov lus ntawd kov yeej txhua haiv neeg thiab txhua tus neeg,

nthuav qhov Nws muaj hwm chim tshaj tawm.

Qhuas Nws, txhua tus qhuas Nws, txhua tus seev cev zoo siab!

Thiab peb seev cev ncig Nws lub zwm txwv!

Peb hnov Vajtswv lub suab thiab raug tsa sawv rau ntawm Nws lub zwm txwv,

los koom tus Me Nyuam Yaj rooj mov lawm.

Thiab peb tuaj yeem xyiv fab rau Nws cov lus txhua hnub,

qhov nyob rau hauv Vajtswv lub xub ntiag ntawd twb yog kev zoo siab lawm.

Peb tau khiav dim txoj kev tsaus ntuj thiab tau txais kev ywj pheej lawm,

yog li ntawd peb yim seev cev ntau npaum li cas,

ces peb yim zoo siab ntau npaum li ntawd xwb.

Peb los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag,

thiab lees txais lub nceeg vaj txoj kev cob qhia.

Peb raug Vajtswv cov lus txiav txim thiab tsim kho kom zoo lawm,

yog li ntawd peb lub neej txoj sia tus moj yam thiaj li hloov lawm.

Tam sim no peb tau txais tag nrho Vajtswv txoj kev cawm dim lawm,

thiab peb tau txais Nws txoj kev hlub, nov yog Vajtswv txoj hmoov hlub.

Qhuas Nws, txhua tus qhuas Nws, txhua tus seev cev zoo siab!

Thiab peb seev cev ncig Nws lub zwm txwv!

Lub ntuj thiab lub ntiaj teb zoo siab! Zoo siab!

Lub hli mas luag ntxhi, cov hnub qub seev cev,

thiab tag nrho tej noog nyob saum tej ntoo mas quaj zom zaws.

Tam sim no peb ua ib lub neej tshiab lawm, ua tsaug tsis muaj hnub xaus li.

Peb ua siab ncaj ncees ua peb txhua tes dej num,

uas yog caum qhov tseeb thiab ua tim khawv rau Vajtswv.

Lub nceeg vaj ntawm txoj kev ncaj ncees twb tshwm los lawm,

Vajtswv cov lus tswj kav hauv lub ntiaj teb lawm.

Peb twb raug txoj kev caij tsuj, tej kev ceeb laj txom nyem lawm,

peb thiaj li ntxub tus zaj loj liab ploog kawg peb lub siab.

Peb thiaj li txiav txim siab khov kho los caum Khetos qab mus ib txhis lawm.

Vajtswv cov lus twb kov yeej tag nrho lub tej ntiaj lawm.

Txhua haiv neeg pe hawm Nws, peb hu nkauj qhuas Nws.

Qhuas Nws, txhua tus qhuas Nws, txhua tus seev cev zoo siab!

Thiab peb seev cev ncig Nws lub zwm txwv!

Vajtswv ua tiav ib pab neeg kov yeej.

Vajtswv txoj hauj lwm loj twb ua tiav lawm.

Ua kom tus dab ntxwg nyoog xatas poob ntsej muag tag nrho!

Twb muaj tiav raws li Vajtswv lub siab nyiam nyob rau hauv lub ntiaj teb

ib yam li nyob saum ntuj ceeb tsheej lawm.

Txhua tus tib neeg ua tim khawv rau Vajtswv,

es lub nceeg vaj thiaj li muaj tseeb nyob rau hauv lub ntiaj teb lawm.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem