Nkauj Ntseeg Tawm Tshiab 2022 | “Cia Li Ua Tim Khawv Li Yauj thiab Petus”

September 9, 2022

Tej zaum koj yuav hais tias koj tau raug kov yeej lawm,

tiam sis koj puas tuaj yeem mloog lus mus kom txog ntua hnub tuag?

Koj yuav tsum muaj peev xwm taug mus kom txog thaum kawg

txawm hais tias yuav muaj txoj kev vam li cas,

thiab koj yuav tsum tsis txhob plam kev ntseeg Vajtswv tsis hais los ntawm ib puag ncig,

thiab koj yuav tsum tsis txhob plam kev ntseeg Vajtswv tsis hais los ntawm ib puag ncig.

Thaum kawg, koj yuav tsum ua kom tiav ob yam ntawm cov lus tim khawv xws li:

cov lus tim khawv ntawm Yauj— kev mloog lus mus kom txog ntua hnub tuag;

thiab cov lus tim khawv ntawm Petus— txoj kev hlub Vajtswv uas loj tshaj plaws.

Ib qho ntxiv thiab, koj yuav tsum zoo ib yam li Yauj:

Nws tau plam txhua yam, thiab cev nqaij daim tawv tau raug mob,

tiam sis nws tsis tso Yehauvas lub npe tseg.

Qhov no yog Yauj cov lus tim khawv.

Petus muaj peev xwm hlub Vajtswv mus txog ntua hnub tuag.

Thaum nws raug muab ntsia rau saum ntoo khaub lig thiab tau ntsib kev tuag,

nws tseem hlub Vajtswv;

nws tsis tau xav txog nws tus kheej cov kev vam

los yog nrhiav cov kev cia siab uas zoo los yog kev xav ntau yam,

thiab nws tsuas nrhiav los hlub Vajtswv

thiab los mloog txhua yam ntawm Vajtswv txoj kev npaj tseg xwb.

Yam zoo li no yog tus qauv uas koj yuav tsum ua kom tiav

ua ntej koj yuav raug xaiv los hais lus tim khawv,

ua ntej koj dhau los ua ib tug neeg uas tau raug ua kom zoo tshaj plaws

tom qab uas tau raug kov yeej lawm.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem