Peb Puas Nkag Tau Rau Ntuj Ceeb Tsheej Lub Nceeg Vaj los ntawm Kev Zam Txim rau Tej Kev Txhaum?

December 24, 2021

Tej kev puas tsuaj tsuas pheej loj zuj zus thiab cov ntseeg txhua tus puav leej kub siab lug tos tus Tswv Cawm qhov rov los xwb, qhov xav kom raug coj mus rau saum ntuj mus ntsib nrog tus Tswv thiab kom khiav dim txoj kev txom nyem ntawm tej kev puas tsuaj uas niaj hnub loj tuaj. Lawv ntseeg tias txij thaum lawv tej kev txhaum raug zam txim los ntawm lawv txoj kev ntseeg tus Tswv Yexus lawm, tus Tswv yuav tsis pom lawv muaj kev txhaum ntxiv, lawv muaj txhua yam lawv xav tau, thiab yuav raug coj ncaj qha mus rau Nws lub teb chaws thaum tus Tswv los. Tab sis qhov ua rau muaj ntau leej tsis to taub mas yog qhov uas tej kev puas tsuaj loj twb los txog lawm, tab sis lawv tseem tsis tau txais tos tus Tswv li. Tsuas yog Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj thiaj li tau ua tim khawv xeem yeem tias tus Tswv twb rov los ntev lawm los ua Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus—Nws tau nthuav tawm txog ntau qhov tseeb thiab tab tom ua txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim pib rau ntawm Vajtswv lub tsev, thiab Nws twb tsim tau ib pawg neeg uas muaj yeej ua ntej tej kev puas tsuaj los txog lawm. Muaj ntau tus ntseeg thiaj li pib xav txog tias: Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ntawd puas yog Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj ua tim khawv rau qhov no tias tus Tswv tau rov los tiag tiag? Tab sis peb tej kev txhaum twb raug zam txim los ntawm peb txoj kev ntseeg tus Tswv lawm, thiab Nws yuav tsis pom peb muaj kev txhaum ntxiv lawm, yog li tsis yog Nws yuav tau coj peb ncaj qha mus rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej thaum Nws rov los lod? Yog li vim li cas Vajtswv thiaj li yuav tsum tau ua ib kaum ruam ntawm txoj hauj lwm kev txiav txim rau hauv tiam kawg? Los koom peb rau ntu ntawm kev Nrhiav Txoj Kev Ntseeg Tseeb no los nrhiav cov lus teb.

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem