Suab Paj Nruag Uas Muaj Tiag | Vajtswv Txoj Kev Rhuav Tshem lub Nroog Xaudoo thiab Kaumaula Pov Tseg (Cov Ntsiab Lus Tseem Ceeb)

March 12, 2021

Vim muaj kev lim hiam thiab kev deev luag poj luag txiv puv nkaus, ob lub nroog loj uas yog Xaudoo thiab Kaumaula tau ua rau Vajtswv tus yam ntxwv chim. Vajtswv thiaj li tau tso leej faj thiab hluav taws poob saum ntuj los, rhuav tshem ob lub nroog ntawd thiab cov tib neeg nyob hauv ob lub nroog no mus ciaj tshauv tag nrho lawm, thiab ua rau lawv ploj ntais ntawm Nws txoj kev chim siab mus lawm…. Saib cov Khixatia daim yeeb yaj kiab Vajtswv Txoj Kev Rhuav Tshem lub Nroog Xaudoo thiab Kaumaula Pov Tseg kom paub ntau ntxiv txog Vajtswv tus yam ntxwv uas chim siab, uas ua txhaum tsis tau rau thiab Nws txoj kev ceeb toom rau ntau tiam tom ntej.

Muaj ib co ntaub ntawv nyob hauv daim yeeb yaj duab no tuaj ntawm:

https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem