Nkauj Ntseeg Tawm Tshiab | “Cov Lus Hais ntawm Txoj Kev Ntseeg Vajtswv”

October 14, 2020

Thawj lub hauv paus pib ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv

yog qhov nyeem Vajtswv cov lus txhua hnub.

Kev kawm txhua hnub ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv

yog kev nquag thov Vajtswv thiab kev tig saib rau yus tus kheej.

Tus thawj coj tsom kwm txog txoj kev ntseeg Vajtswv yog

kev xyaum ua raws qhov tseeb thiab muaj cov hauv paus ntsiab lus rau koj tej kev ua.

Lub siab zoo uas koj yuav tsum muaj rau hauv txoj kev ntseeg Vajtswv yog

kev coj ncaj ncees rau koj tes hauj lwm thiab ua kom tiav hlo Vajtswv cov lus txib.

Tsuas yog kev hlub Vajtswv nkaus xwb thiaj li yog kev ntseeg tseeb rau Vajtswv.

Cov uas hlub Vajtswv yog cov ncaj ncees thiab muaj suab npe tshaj plaws.

Yog koj hlub Vajtswv thiab muab koj tus kheej fij rau Vajtswv,

koj yeej yuav tsis hnov tu siab li.

Tsuas yog cov uas hlub Vajtswv tiag xwb thiaj li txhawb nqa Vajtswv

thiab ua tim khawv rau Nws tau.

Tsis muaj ib yam dab tsi yuav tau txais koob hmoov ntau dua li

txoj kev hlub ntawm Vajtswv lawm,

tsis muaj ib yam dab tsi muaj lub ntsiab tshaj qhov no lawm.

Txoj kev ntawm kev cawm dim ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv

yog kev caum qhov tseeb thiab kev ua raws Vajtswv txoj dej num.

Thawj txoj lus qhia pib ntawm kev ntseeg Vajtswv yog kev lees txais

Vajtswv qhov kev txiav txim thiab kev rau txim, kev qhuab qhia thiab kev rhuav tshem.

Thawj lub hauv paus tseeb tshaj plaws ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv

yog kev to taub qhov muaj tseeb ntawm qhov tseeb thiab qhov ncaj ncees.

Lub hauv paus ntsiab lus siab tshaj plaws ntawm kev xyaum

ua raws ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv

yog ua kom muaj kev mloog lus rau qhov ntseeb ntawm koj lub neej

qhov kev qhia Vajtswv txoj lus.

Tsuas yog kev hlub Vajtswv nkaus xwb thiaj li yog kev ntseeg tseeb rau Vajtswv.

Cov uas hlub Vajtswv yog cov ncaj ncees thiab muaj suab npe tshaj plaws.

Yog koj hlub Vajtswv thiab muab koj tus kheej fij rau Vajtswv,

koj yeej yuav tsis hnov tu siab li.

Tsuas yog cov uas hlub Vajtswv tiag xwb thiaj li txhawb nqa Vajtswv

thiab ua tim khawv rau Nws tau.

Tsis muaj ib yam dab tsi muaj lub ntsiab tshaj qhov no lawm.

Qhov ua tsis tau ntau tshaj plaws ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv yog kev caum raws,

kev pe hawm, thiab kev poob mus rau hauv qab tswj ntawm tib neeg.

Cov ntseeg Vajtswv yuav tsum ib txwm nco qab ntsoov

txhob ntxeev siab los sis tawm tsam Vajtswv.

Lub neej mus tag ib sim ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv

yog kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem.

Lub hom phiaj thaum kawg ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv

yog kev paub Vajtswv thiab kev ua tim khawv rau Nws.

Tsuas yog kev hlub Vajtswv nkaus xwb thiaj li yog kev ntseeg tseeb rau Vajtswv.

Cov uas hlub Vajtswv yog cov ncaj ncees thiab muaj suab npe tshaj plaws.

Yog koj hlub Vajtswv thiab muab koj tus kheej fij rau Vajtswv,

koj yeej yuav tsis hnov tu siab li.

Tsuas yog cov uas hlub Vajtswv tiag xwb thiaj li txhawb nqa Vajtswv

thiab ua tim khawv rau Nws tau.

Tsis muaj ib yam dab tsi yuav tau txais koob hmoov ntau dua li txoj kev hlub

ntawm Vajtswv lawm,

tsis muaj ib yam dab tsi muaj lub ntsiab tshaj qhov no lawm.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem