Nkauj Ntseeg Tawm Tshiab 2022 | “Tej Kev Nthuav Tawm uas Cov Raug Ua Kom Zoo Tshaj Plaws Muaj”

September 26, 2022

Thaum tib neeg tso ko taw rau hauv txoj kev mus rau kev ua kom zoo tshaj plaws,

lawv tus moj yam qub mas yeej hloov pauv tau.

Deb tshaj ntawd thiab, lawv lub neej yuav loj hlob txuas ntxiv mus,

thiab lawv yuav maj mam to taub tob txog qhov tseeb ntxiv.

Lawv muaj peev xwm tsis nyiam lub ntiaj teb

thiab txhua tus neeg uas tsis nrhiav qhov tseeb kiag li.

Lawv tshwj xeeb yog tsis nyiam lawv tus kheej,

tiam sis ntau tshaj ntawd, lawv paub lawv tus kheej zoo heev.

Lawv zoo siab hlo los ua lub neej raws li qhov tseeb

thiab lawv suav tias nws yog lawv lub hom phiaj uas los nrhiav qhov tseeb.

Lawv tsis kam los ua neej raws li cov kev xav uas tsim los ntawm lawv lub hlwb,

thiab lawv muaj qhov tsis nyiam kiag li rau tib neeg txoj kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj,

kev muab hlob, thiab kev khav theeb.

Lawv hais lus nrog ib txoj kev txawj xav raws li lawv nyiam,

saib xyuas txhua yam los ntawm kev thoob tsib to nrog thiab txoj kev txawj ntse,

thiab muaj lub siab ncaj ncees thiab mloog Vajtswv lus.

Yog tias lawv ntsib ib qho piv txwv ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim,

tsis yog tias lawv tsis nyob twj ywm los sis tsis muaj zog xwb,

tiam sis lawv ua tsaug heev rau txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim no uas los ntawm Vajtswv los.

Lawv ntseeg tias lawv tsis tuaj yeem ua neej nyob yog tias

tsis muaj Vajtswv txoj kev qhaub ntuas thiab kev txiav txim,

uas tiv thaiv lawv.

Lawv tsis muaj ib txoj kev ntseeg ntawm kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kev xyiv fab

thiab ntawm kev nrhiav zaub mov los ua kom tus neeg tshaib plab txaus siab.

Thiab lawv kuj tsis muaj kev lom zem ntawm sab nqaij tawv uas nyob ib pliag xwb.

Qhov no yog qhov tshwm sim rau hauv cov tib neeg uas raug ua kom zoo tshaj plaws lawm.

Qhov no yog qhov tshwm sim rau hauv cov tib neeg uas raug ua kom zoo tshaj plaws lawm.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem