Yeeb Yaj Duab Txog Kev Ntseeg Vajtswv | "Kev Ntsib Kab Mob Sib Kis"

November 10, 2020

Vim rau qhov tus kab mob sib kis no tau nthuav txav mus thoob ntiaj teb, neeg feem coob xav hais tias qhov kev puas tsuaj loj tab tom los tsuam peb. Neeg ntshai thiab tsis paub yuav ua li cas dhau ntawm qhov cais lawv tus kheej thiab nyob hauv tsev. Lawv tsis paub yuav tiv thaiv lawv tus kheej tau li cas los ntawm tus kab mob sib kis, los sis yuav khiav tawm ntawm tej kev puas tsuaj loj heev no tau li cas. Tus Tswv Yexus tau hais tseg ntev ntev los lawm tias: "Ib lub teb chaws yuav sawv tawm tsam ib lub teb chaws, thiab ib lub nceeg vaj tawm tsam ib lub nceeg vaj: Thiab av qeeg loj yuav muaj nyob rau ntau qhov chaw, thiab kev tshaib kev nqhis, thiab kab mob sib kis" (Luka 21:10–11). Tus kab mob sib kis thiab txhua txhua yam kev puas tsuaj uas tshwm sim yog Vajtswv pom zoo. Nws siv tej ntawd los ceeb toom rau tib neeg, qhia rau peb tias peb yuav tsum lees kev txhaum es tsis txhob ncua lub sij hawm ntxiv lawm. Tab sis kev lees kev txhaum tiag tiag yog dab tsi? Muaj cov neeg ntseeg coob coob xav hais tias kev siv zog thov thiab lees kev txhaum rau Tus Tswv tas zog yog kev lees txhaum tiag tiag, thiab li ntawd Vajtswv yuav cawm lawv los ntawm tej kev puas tsuaj loj no. Tab sis li ntawd puas yog tiag? Saib qhov kev sib tham no, Kev Ntsib Kab Mob Sib Kis, los kawm paub tias peb yuav lees kev txhaum rau Vajtswv tiag tiag li cas nyob rau tej thaum muaj tej kev puas tsuaj zoo li no.

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem