Yeeb Yaj Duab Lus Tim Khawv Khixatia | “Ncaim Koj Lawm Nawb, Tus Neeg Ywj Lwm Tus Siab!”

January 25, 2021

Ncaim Koj Lawm Nawb, Tus Neeg Ywj Lwm Tus Siab! yog qhov ua tim khawv ntawm ib tug ntseeg Khixatia qhov kev ntsib kev pom Vajtswv qhov kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas. Vim nws txoj kev kawm hauv lub tsev kawm ntawv thiab kev haub ntxias ntawm zej tsoom, tus txhawb nqa uas muaj feem xyuam rau tej tswv yim xws li “Txoj kev sib haum xeeb yog ib yam khoom muaj nqis, kev siab ntev yog qhov tseem ceeb,” “Ua twj ywm txog tej yam tsis zoo ntawm tej phooj ywg zoo ua rau txoj kev phooj ywg thiaj kav ntev thiab thiaj li zoo,” thiab “Txawm koj pom tias tsis yog los xij, qhov zoo tshaj ces yuav tau hais me ntsis,” raws li nws lub neej cov cwj pwm kev ua neej. Tom qab lees txais Vajtswv txoj dej num ntawm tiam kawg, nws saib xyuas txuas ntxiv rau nws tej nus thiab tej viv ncaus raws li cov kev cai tswj kav ntawm kev muaj sia nyob no. Thaum nws pom cov thawj coj cuav hauv lub tsev teev hawm, nws ntshai qhia tshwm thiab hais qhia lawv vim nws ntshai tsam ua txhaum rau lawv, ua rau puas tsuaj lub tsev teev hawm tes dej num li qhov tau los. Los ntawm cov kev txiav txim thiab kev cov nthuav tawm hauv Vajtswv txoj lus, nws tau paub tias qhov nws ua raws yog dab Ntxwgnyoog lub neej tej tswv yim, thiab qhov ntawd ua neej nyob raws Ntxwg nyoog tej tswv yim, tsis muaj teeb meeb txawm yuav mos muag los yog siab zoo nws tau ua tshwm rau sab nrauv, nws kuj tseem twm xeeb, ntxim ntxub, tsis ncaj ncees, thiab ntxias dag tus neeg-ywj lwm tus siab. Ces nws tau thov Vajtswv thiab thim siab lees txim. Tom qab ntawd, thaum nws ua txoj dej num lawm, nws paub los xyaum ua raws qhov tseeb thiab ua ib tug neeg ncaj ncees.

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem