Nkauj Ntseeg Tawm Tshiab | “Muab Vajtswv Tej Lus Coj Los Tso Kom Puv Nkaus Koj Lub Neej”

October 14, 2020

Txij no lawm yav tom ntej, hais txog Vajtswv tej lus mas yuav tsum yog koj

koj qhov tseem ntsiab kev coj kev ntseeg uas koj yuav tsum hais txog.

Raws li ib txwm mas, thaum nej los ua ke,

nej yuav tsum sib koom sib tham txog Vajtswv tej lus,

muab Vajtswv tej lus ua lub ntsiab lus ntawm nej qhov kev sib cev ncauj cev lus,

tham txog tej uas nej paub txog tej lus no,

nej muab tej no coj los xyaum coj xyaum ua li cas,

thiab seb tus Vajntsujplig ua hauj lwm li cas.

Thaum uas koj tseem tham txog Vajtswv tej lus,

tus Vajntsujplig yuav ci ntsa kom koj pom kev.

Yuav kom ua tau lub teb chaws ntawm Vajtswv tej lus mas

yuav tsum muaj tib neeg txoj kev koom tes.

Yog koj tsis nkag los rau qhov no,

Vajtswv yuav tsis muaj kev ua hauj lwm;

yog koj kaw koj lub qhov ncauj twj ywm thiab tsis tham txog Nws cov lus,

Nws yuav tsis muaj kev ci ntsa kom koj pom kev.

Thaum uas koj tsis muaj dab tsi khuam, tham txog Vajtswv tej lus,

thiab tsis txhob lam sib tham dog dig yam tsis muaj qab hau!

Cia koj lub neej txoj sia kom muaj Vajtswv tej lus nyob puv npo rau hauv

Nws tsis yog ib qho tseem ceeb txawm koj qhov kev sib tham sib raug zoo ntawd

yuav yog ib qho ntiav ntiav sab nraud xwb los xij.

Yog tsis muaj qhov ntiav ntiav ces yeej tsis muaj qhov tob tob li.

Nws yuav tsum muaj ib qho txheej txheem.

Los ntawm koj qhov kev xyaum ntawd,

koj yuav tuav tau qhov kev ci ntsa kom pom kev ntawm tus Vajntsujplig los rau koj,

thiab to taub hais tias yuav noj thiab haus Vajtswv tej lus li cas

thiaj yuav yog qhov yog.

Tom qab ib ncua kev soj ntsuam xyuas lawm,

koj yuav nkag mus rau hauv qhov tseeb ntawm Vajtswv tej lus.

Tom qab ib ncua kev soj ntsuam xyuas lawm,

koj yuav nkag mus rau hauv qhov tseeb ntawm Vajtswv tej lus.

Tsuas yog thaum koj yeej qhau siab hlo los koom tes lawm mas koj thiaj li yuav

yuav muaj cuab kav tau txais tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig.

Tsuas yog thaum koj yeej qhau siab hlo los koom tes lawm mas koj thiaj li yuav

yuav muaj cuab kav tau txais tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig.

Tsuas yog thaum koj yeej qhau siab hlo los koom tes lawm mas koj thiaj li yuav

yuav muaj cuab kav tau txais tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem