Nkauj Ntseeg Tawm Tshiab | “Koj Puas Ua Raws Li Vajtswv Tes Hauj Lwm Tam Sim No?”

July 4, 2021

Yog tias hnub no koj tsis muaj peev xwm ua raws li txoj kev kaj,

ces txoj kev sib nrug deb tau tshwm los quas koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv lawm—

tej zaum nws kuj yuav nyuaj heev—

thiab koj yuav tsis muaj lub neej ntawm sab ntsuj plig uas ib txwm muaj lawm.

Txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv yog txoj uas tsim tsa

rau saum lub hauv paus ntawm txoj kev lees txais yuav Vajtswv cov lus hnub no.

Koj puas muaj lub neej ntawm sab ntsuj plig uas ib txwm muaj?

Koj puas muaj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li uas koj ib txwm muaj?

Koj puas yog qee tus neeg uas ua raws li Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm?

Yog tias koj muaj peev xwm ua raws li txoj kev kaj ntawm Vajntsujplig Dawb Huv hnub no,

thiab tuaj yeem nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam nyob rau hauv Nws cov lus,

thiab paub qhov tseeb txog cov lus no,

ces koj yog tus neeg uas yoog raws li Vajntsujplig Dawb Huv.

Yog tias koj tsis yoog raws li Vajntsujplig Dawb Huv,

ces koj yuav tsis ua xyem xyav rau qee tus uas tsis caum qhov tseeb kiag li.

Tus Vajntsujplig Dawb Huv tsis muaj lub sij hawm ua hauj lwm

rau cov neeg uas tsis muaj lub siab xav tsim kho lawv tus kheej,

thiab vim li ntawd, cov neeg zoo li no thiaj tsis muaj peev xwm koom lawv lub zog,

thiab ib txwm nyob twj ywm.

Hnub no, koj puas yoog raws li Vajntsujplig Dawb Huv?

Koj puas nyob hauv Vajntsujplig Dawb Huv txoj kev yoog?

Puas yog koj tshwm sim los ntawm tus yam ntxwv uas nyob twj ywm?

Txhua tus uas ntseeg Vajtswv cov lus,

tus uas coj Vajtswv txoj hauj lwm ua lub hauv paus,

thiab ua raws li Vajntsujplig Dawb Huv txoj kev kaj hnub no—

lawv sawv daws puav leej yoog raws li Vajntsujplig Dawb Huv.

Yog tias koj ntseeg hais tias Vajtswv cov lus muaj tseeb thiab yog heev li lawm,

thiab yog tias koj ntseeg Vajtswv cov lus txawm Nws hais li cas los xij,

ces koj yog tus uas caum kev to taub qhov tseeb txog Vajtswv txoj hauj lwm,

thiab koj ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam puv npo raws txoj kev no,

thiab koj ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam puv npo raws txoj kev no.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem