Nkauj Ntseeg 2022 | “Cov Uas Muab Khetos Ntawm Tiam Kawg Pov Tseg Yuav Raug Rau Txim Mus Ib Txhis”

January 10, 2022

1

Tej zaum muaj coob leej yuav tsis quav ntsej txog Cov lus uas Vajtswv hais

Tiam sis Vajtswv tseem Yuav qhia rau txhua tus

Uas caum raws tswv Yexus qab hais tias

Thaum lub sij hawm nej lub qhov muag saib pom Yexus nrog huab nrog cua

Nqis los saum ntuj ceeb tsheej los

Thaum ntawd twb yog lub hnub ntawm Txoj kev ncaj ncees tshwm los lawm

Tej zaum lub sij hawm ntawd koj yuav Muaj kev zoo siab heev

Tiam sis koj puas paub tias Koj puas paub tias

Thaum lub sij hawm koj pom Yexus Los saum ntuj ceeb tsheej los

Kuj yog lub sij hawm uas koj mus rau Hauv ntuj tawg txais kev rau txim lawm

Ntawd twb yog lub sij hawm tshaj tawm Vajtswv phiaj xwm kev tswj kav xaus lawm

Yog sij hawm Vajtswv muab nqi zog Thiab rau txim tib neeg

2

Vim Vajtswv kev txiav txim twb nyob ua ntej Thaum neeg tsis tau pom txuj ci tseem ceeb

Tsuas muaj qhov tseeb nthuav tawm Nkaus xwb ces twb xaus lawm

Cov lees txais qhov tseeb Tsis nrhiav txuj ci tseem ceeb

Thiab raug ntxuav kom dawb huv

Mus nyob ntawm Vajtswv lub zwm txwv hauv ntej

Nkag mus rau tus Tswv Tsim lub xub ntiag

Tsuas yog cov uas tuav ruaj khov kev ntseeg tias Tuav ruaj khov kev ntseeg tias

Tus Yexus uas tsis nrog huab nrog cua los Ces nws yog tus Khetos cuav

Tsuas yog cov uas tuav ruaj khov kev ntseeg tias

Tus Yexus uas tsis nrog huab nrog cua los Ces nws yog tus Khetos cuav

Yuav raug rau txim mus tag ib txhis…

Vim tias lawv tsuas ntseeg tus Yexus Uas ua txuj ci tseem ceeb xwb

Tsis lees paub tus Yexus Uas tshaj tawm kev txiav txim hnyav

Tus rhawv txoj kev tseeb ntawm lub neej txoj sia

Zoo li no ces cia thaum Yexus Nrog huab nrog cua los yam qhib lug

Nrog huab nrog cua los yam qhib lug Thaum ntawd mam los rau txim rau lawv

Vim tias lawv tsuas ntseeg tus Yexus Uas ua txuj ci tseem ceeb xwb

Tsis lees paub tus Yexus Uas tshaj tawm kev txiav txim hnyav

Tus rhawv txoj kev tseeb ntawm lub neej txoj sia

Zoo li no ces cia thaum Yexus Nrog huab nrog cua los yam qhib lug

Nrog huab nrog cua los yam qhib lug Thaum ntawd mam los rau txim rau lawv

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem