Cov Ntseeg Vajtswv Cov Yeeb Yam Seev Cev | "Lub Nceeg Vaj Dawb Huv Twb Tshwm Sim Lawm" | Nkauj Qhuas Vajtswv

April 1, 2024

Tus Vajtswv uas yug los ua neeg twb los txog rau ntawm tib neeg lawm,

thiab txoj kev txiav txim twb pib ntawm Vajtswv lub tsev mus lawm.

Peb raug tsa sawv los rau ntawm Nws lub zwm txwv los koom

Khetos, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, rooj tshoob lawm.

Kev txiav txim yaug kom peb dawb huv, hloov peb tus moj yam.

Peb rov yug dua tshiab thiab rais los ua cov neeg tshiab lawm.

Hwm Vajtswv, peb pws nyo hau ti nkaus npoo av ntawm Nws xub ntiag,

qhuas Nws txoj kev dawb huv thiab txoj kev ncaj ncees.

Txaus siab hlo zwm rau thiab muab peb lub siab dawb paug fij rau,

peb ua lub siab ncaj ua peb tes dej num tiav hlo.

Vajtswv, peb hlub Koj kawg peb lub siab,

thiab hu nkauj qhuas Koj mus tag ib txhiab ib txhis.

Lub nceeg vaj dawb huv twb tshwm sim lawm.

Lub nceeg vaj dawb huv twb tshwm sim lawm.

Vajtswv nthuav qhov tseeb tawm los txiav txim rau lub ntiaj teb

thiab nthuav tag nrho Nws txoj kev ncaj ncees tawm.

Lub zog phem uas tawm tsam Vajtswv,

yuav raug rhuav tshem los ntawm tej kev puas ntsoog loj.

Tam sim no Vajtswv tau muab txhua yam dua dua tshiab

rau Nws txoj kev siv thiab kev xyiv fab.

Qhov no tsis yog ib daim av qias neeg, lwj liam lawm,

tab sis yog ib lub nceeg vaj dawb huv mus tag ib txhis.

Vajtswv txoj lus tau ua txhua yam tiav hlo lawm,

Vajtswv kav li Vajntxwv nyob rau hauv lub ntiaj teb.

Vajtswv tau txais Nws lub yeeb koob tag nrho lawm,

Khetos lub nceeg vaj twb tshwm sim hauv lub ntiaj teb lawm.

Lub nceeg vaj dawb huv twb tshwm sim lawm.

Lub nceeg vaj dawb huv twb tshwm sim lawm.

Lub Hnub ntawm txoj kev ncaj ncees ci ntsha thoob plaws daim av,

thiab tag nrho txhua yam raug tsa ciaj rov tuaj lawm.

Vajtswv cov neeg sib sau yam zoo siab hlo,

hu nkauj thiab seev cev rau Nws txoj kev yeej.

Sawv daws qhuas Nws tej kev ua tiav hlo uas loj.

Tag nrho lub ntiaj teb mas muaj suab qw qhuas thiab suab luag puv nkaus.

Txhua yam uas txawj ua pa mas hu nkauj qhuas Vajtswv,

vim Nws tau rov qab los rau hauv txoj kev yeej tag nrho lawm.

Twb tau muab tag nrho lub qab ntuj khwb kho dua tshiab lawm,

thiab peb ua kev zoo siab rau Vajtswv lub yeeb koob hnub.

Tej suab qhuas ua rau lub ntuj nrib pleb tag,

peb hu nkauj qhuas rau Vajtswv yam tsis tu ncua hlo li.

Lub nceeg vaj dawb huv twb tshwm sim lawm.

Lub nceeg vaj dawb huv twb tshwm sim lawm.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem