“Yuav Ua Li Cas Zoo Siab Uas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus Tau Los lawm!”

February 15, 2021

Cas yuav muaj hmoo ua luaj uas tau ntsib tusVajtswv uas yug los ua neeg!

Khetos thaum lub sij hawm kawg tau tshwm sim thiab ua hauj lwm!

Nws nthuav tawm qhov tseeb thiab coj kev txiav txim los.

Nws tus kheej ua hauj lwm los cawm tib neeg kom dim.

Nws muaj kev xyiv fab thiab kev tu siab, Nws tsuas yog dog dig xwb.

Nws hais lus thiab luag, Nws yeej muaj tseeb tiag.

Qhov tseem ceeb ntawm txoj kev yug los ua neeg mas tob heev,

Nws cia peb pom tus Vajtswv uas muaj tiag.

Peb zoo siab heev uas tau pom Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus,

qhuas Nws ua rau sab ntsuj plig muaj txoj kev kaj thiab kev thaj yeeb.

Peb lub siab muaj kev xyiv fab los ntawm

kev pe hawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus.

Paub txog Nws, peb lub neej txoj sia tsis yog yuav tsis muaj nuj nqis.

Thaum lub sij hawm kawg Vajtswv tau tshwm sim rau hauv sab cev nqaij daim tawv lawm,

ua kom cov uas hlub Nws zoo tshaj plaws los ntawm Nws tus kheej.

Nws cov lus thiab cov lus hais tawm tau coj Nws haiv neeg,

muab qhov tseeb thiab txoj sia rau lawv.

Kev qhia tshwm thiab kev qhuab ntuas ntawm Nws cov lus

yog los ntxuav tib neeg kom dawb huv thiab cawm tib neeg kom dim.

Peb paub txog Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim

thiab pom Nws txoj kev dawb huv thiab kev ncaj ncees.

Nws raug tsim txom rau tib neeg thiab nkag siab noob neej txoj kev qaug zog.

Nws cov lus pab tau tib neeg thiab coj tib neeg los rau kev tig ras to taub.

Nws muab kev ntseeg rau tib neeg thiab coj lawv los rau txoj kev kaj.

Nws npaj yam uas tib neeg tu ncua, thiab coj kev ib theem dhau ib theem.

Vajtswv paub txog tib neeg txoj kev tsim txom,

thiab sawv nrog lawv thaum lawv raug kev rau txim.

Nws xav txog tib neeg lub neej txoj sia txhua lub sij hawm.

Tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li txawj xav txhij xav txhua.

Nws nyiaj tiv qhov mob ntawm kev tsis lees paub twj ywm xwb,

thiab nrog tib neeg mus kom dhau kev txom nyem.

Nws cia ib txoj kev sim siab los coj kev mus tom ntej,

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tus yam ntxwv txhawb tau kuv.

Txij puag thaum ub los yeej tsis tshua pom tus Vajtswv uas muaj tiag.

Peb tsim nyog txaus siab rau lub sij hawm zoo uas peb tau muaj nrog Vajtswv ua ke.

Tam sim no yog peb lub hwj tsam los paub txog Vajtswv txoj kev hlub.

Thov kom peb sawv daws los paub txog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus.

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem