Lus Tim Khawv Khixatia | “Kuv Tau Txais Tos Qhov tus Tswv Rov Qab Los Lawm!”

November 21, 2022

Nws yog ib tug thawj txwj laug nyob rau hauv ib pawg ntseeg Kabtauliv, thiab yog tiam neeg plaub uas yog cov ntseeg Kabtauliv nyob rau hauv nws tsev neeg lawm. Nyob rau xyoo 1999 ntawd, nws poj niam qhia nws hais tias tus Tswv twb ua lub cev nqaij daim tawv rov qab los lawm, tiam sis nws ruaj siab hais tias thaum tus Tswv rov qab los ntawd, Nws yuav tshwm los rau txhua tus tib neeg pom nyob rau saum ib tauv huab, tias Nws yeej tsis muaj hnub rov qab los yam ntsiag to li. Tiam sis tom qab ntawd nws tshawb xyuas hauv phau Vajluskub es thiaj li pom hais tias yeej muaj tej lus faj lem nyob rau hauv phau Vajluskub ntau heev uas hais txog qhov tus Tswv rov qab los yam ntsiag to. Qhov no ua rau nws tig xav kom deb ntxiv. Thaum kawg nws tso nws tej kev xav phem tseg thiab txais tos qhov tus Tswv rov qab los ntawd li cas? Yog xav paub, thov saib "Kuv Tau Txais Tos Qhov tus Tswv Rov Qab Los Lawm!"

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem