Nkauj Ntseeg | "Tus Vajtswv Yug Los Ua Neeg Muaj Kev Ua Neeg thiab Haj Yam Muaj Hwj Chim Qaum Ntuj Ntau" | Gospel Choir

April 17, 2024

Qhov “kev yug los ua neeg”

yog Vajtswv qhov kev tshwm sim rau hauv lub cev nqaij daim tawv;

Vajtswv ua hauj lwm nrog cov tib neeg ntiaj teb

uas raug tsim tawm los rau hauv tus yam ntxwv ntawm lub cev nqaij daim tawv.

Yog li ntawd vim Vajtswv yug los ua neeg lawm,

Nws yuav tsum xub ua cev nqaij daim tawv tso,

cev nqaij daim tawv nrog qhov kev ua neej;

qhov no yog lub hauv paus uas yuav tsum tau muaj.

Qhov muaj tshwm sim ntawm Vajtswv qhov kev yug los ua neeg ntawd

mas yog qhov tias Vajtswv nyob thiab ua hauj lwm hauv lub cev nqaij daim tawv,

tias Vajtswv hauv Nws lub ntsiab tseeb ntawd kiag rais los ua lub cev nqaij daim tawv,

rais los ua ib tug tib neeg.

Nws muaj txoj kev ua neeg vim yog Nws lub ntsiab tseeb ntawm cev nqaij daim tawv;

yeej muaj tsis tau lub cev nqaij daim tawv yog tsis muaj kev ua neeg,

thiab ib tug tib neeg uas tsis muaj kev ua neeg ntawd mas tsis yog ib tug tib neeg.

Yog li no, qhov kev ua neeg ntawm Vajtswv lub cev nqaij daim tawv

yeej yog ib yam khoom ntiag tug

ntawm Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg.

Qhov hais tias “thaum Vajtswv rais los ua lub cev nqaij daim tawv ntawd

Nws yeej muaj lub hwj chim qaum ntuj tag nrho, thiab tsis muaj kev ua neeg kiag li”

ntawd yog lus tuam mom xwb,

vim yeej tsis muaj kab lus no,

thiab txhaum lub hauv paus ntsiab lus ntawm kev yug los ua neeg lawm.

Tus neeg ua hauj lwm yog lub hwj chim qaum ntuj uas nyob hauv Nws qhov kev ua neeg.

Nws lub hwj chim qaum ntuj, tsis yog Nws qhov kev ua neeg, tab tom ua hauj lwm,

tiam sis lub hwj chim qaum ntuj no nyob nraim nkoos rau hauv Nws qhov kev ua neeg lawm;

nyob hauv lub ntsiab tseeb mas,

Nws tes hauj lwm yeej yog ua tiav los ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj tag nrho xwb,

tsis yog los ntawm Nws qhov kev ua neeg.

Tab sis tus neeg ua hauj lwm ntawm tes dej num yog Nws lub cev nqaij daim tawv.

Yus yeej hais tau tias Nws kuj yog ib tug tib neeg thiab kuj yog Vajtswv thiab,

rau qhov Vajtswv rais los ua ib tug Vajtswv uas nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv,

uas muaj ib lub plhaub tib neeg thiab ib lub ntsiab tseeb uas yog tib neeg

tab sis kuj yog Vajtswv lub ntsiab tseeb thiab.

Vim Nws yog ib tug tib neeg uas muaj Vajtswv lub ntsiab tseeb,

Nws nyob siab tshaj txhua tus tib neeg uas tsim tawm los,

siab tshaj txhua tus tib neeg uas ua tau Vajtswv tes hauj lwm.

Ntawm txhua tus uas muaj tib neeg ib lub plhaub zoo li Nws lub,

ntawm txhua tus cov uas muaj kev ua neeg,

tsuas yog Nws xwb thiaj li yog Vajtswv Tus Kheej uas yug los ua neeg—

hos tag nrho lwm cov ces puav leej yog cov tib neeg uas raug tsim tawm los xwb.

Txawm tias lawv txhua tus muaj kev ua neeg los xij,

cov tib neeg uas tsim tawm los ntawd tsis muaj dab tsi li tab sis tsuas muaj kev ua neeg xwb,

hos tus Vajtswv yug los ua neeg mas txawv:

Hauv Nws lub cev nqaij daim tawv Nws tsis yog tsuas muaj kev ua neeg xwb

tab sis, tseem ceeb tshaj ntawd, lub hwj huaj.

Vim Vajtswv rais los ua lub cev nqaij daim tawv,

Nws lub ntsiab tseeb thiaj li yog ib qho sib ntxiv ntawm kev ua neeg thiab lub hwj huaj.

Qhov sib ntxiv no yog hu ua Vajtswv Tus Kheej,

Vajtswv Tus Kheej nyob hauv ntiaj teb.

Vim Vajtswv rais los ua lub cev nqaij daim tawv,

Nws lub ntsiab tseeb thiaj li yog ib qho sib ntxiv ntawm kev ua neeg thiab lub hwj huaj.

Qhov sib ntxiv no yog hu ua Vajtswv Tus Kheej,

Vajtswv Tus Kheej nyob hauv ntiaj teb.

los ntawm Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lub Ntsiab Tseeb Ntawm Lub Cev Nqaij Daim Tawv Uas Vajtswv Muaj

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem