Nkauj Ntseeg Tawm Tshiab | “Vajtswv Puas Yooj Yim Li Koj Hais?”

August 30, 2021

Cov Nkauj Qhuas ntawm Vajtswv Cov Lus

Los tau npaum no lub xyoo, qhov uas tib neeg pom ces tsis yog tus Ntsujplig xwb

thiab tsis yog ib tug tib neeg xwb, ib tug txiv neej,

tab sis kuj yog ntau yam uas tsis zoo sib xws li tib neeg tej kev xav phem;

yog li no, tib neeg thiaj li tsis tau muaj peev xwm nkag siab Vajtswv tag nrho.

Lawv ntseeg Nws ib nrab thiab tsis ntseeg ib nrab—

zoo li muaj Vajtswv thiab, tab sis ho yog ib qho kev npau suav ntawm tej duab cuav—

ces yog vim li ntawd, los txog niaj hnub no,

tib neeg tseem tsis paub xyov Vajtswv yog dab tsi.

Koj puas muaj cuab kav muab Vajtswv sau zog hais luv luv ua ib sob lus nkaus xwb?

Koj puas tau luag hais tiag tiag tias, “Yexus ces yeej yog kiag Vajtswv ntag,

thiab Vajtswv ces yeej tsis yog leej twg li yeej yog kiag Yexus ntag”?

Koj puas siab tawv txaus hais tias, “Vajtswv ces yog kiag tus Ntsujplig ntag,

thiab tus Ntsujplig ces yeej tsis yog leej twg li yeej yog kiag Vajtswv ntag”?

Koj puas yuav kaj siab los hais tias,

“Vajtswv ces tsuas yog ib tug tib neeg hnav cev nqaij daim tawv xwb”?

Koj puas muaj qhov kev siab tawv txaus los hais khov kho hais tias,

“Tus yam ntxwv ntawm Yexus ces yog tus yam ntxwv loj ntawm Vajtswv”?

Koj puas muaj cuab kav siv koj qhov kev txawj hais lus los

piav kom ntxaws ntxaws txog Vajtswv tus moj yam thiab tus yam ntxwv?

Koj puas muaj cuab kav siv koj qhov kev txawj hais lus los

piav kom ntxaws ntxaws txog Vajtswv tus moj yam thiab tus yam ntxwv?

Tam sim no koj puas paub tseeb hais tias Vajtswv yog dab tsi?

Vajtswv puas yog ib tug tib neeg? Vajtswv puas yog ib tug Ntsujplig?

Vajtswv puas yog ib tug txiv neej tiag?

Yexus puas muaj peev xwm ua tau tes hauj lwm uas Vajtswv yuav ua?

Yog koj xaiv ib nqe saum toj no los hais luv luv txog Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb xwb,

ces koj yog ib tug ntseeg uas muaj lub siab ncaj thiab ruam tshaj plaws li,

koj yog ib tug ntseeg uas muaj lub siab ncaj thiab ruam tshaj plaws li.

Yog hais tias Vajtswv twb ua hauj lwm li ib tug uas yug los ua neeg ib zaug lawm,

thiab tsuas yog ib zaug nkaus xwb,

koj puas yuav kem ciam rau Nws thiab?

Koj puas muaj peev xwm to taub Vajtswv thoob plaws thaum ntsia ib muag?

Koj puas muaj peev xwm muab Vajtswv coj los hais luv luv kom tag nrho raws li

tej uas koj tau ntsib tau pom nyob rau lub sij hawm hauv koj lub neej txoj sia?

Yog Vajtswv ua dej num uas mej ntsis zoo ib yam nyob rau Nws ob qho kev yug los ua nteeg,

koj ho yuav xam pom Nws zoo li cas?

Koj puas cia Nws raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig mus ib txhis?

Vajtswv puas yog ib tug yooj yim npaum li qhov koj hais?

Vajtswv puas yog ib tug yooj yim npaum li qhov koj hais?

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem