Lus Qhuab Qhia | "Lub Tswv Yim ntawm qhov Muaj Peb Tug Puas Muaj Qab Hau?"

December 27, 2021

Txij thaum tus Tswv Yexus yug los ua neeg ua Nws txoj hauj lwm ntawm kev txhiv dim, tau 2,000 lub xyoo lawm, txhua Txoj Kev Ntseeg Vajtswv tau txhais tias Vajtswv yog tus “Muaj Peb Tug.” Vim phau Vajluskub hais txog Vaj Leej Txiv, Vaj Leej Tub, thiab Vajntsujlig, lawv tsuas kwv yees los ntawm qhov ntawd thiab txiav txim tias Vajtswv yog tus Muaj Peb Tug, qhov xav tias Vaj Leej Txiv, Vaj Leej Tub, thiab Vajntsujplig yog peb feem uas tsim ua tus Vajtswv tiag, thiab tias yog tsis muaj ib ntawm peb feem no, ces Lawv tsis yog tus Vajtswv tiag. Zoo heev, qhov tseeb lub tswv yim ntawm qhov Muaj Peb Tug puas muaj laj thawj? Qhov ntawd puas yuav yog tias Vajtswv Yehauvas tsis yog tus Vajtswv tiag? Los sis tias tus Tswv Yexus tsis yog, thiab tus Vajntsujplig tsis yog, tib si? Txoj kev xav ntawm qhov Muaj Peb Tug no puas yog kev tsis lees txais thiab kev muab tus Vajtswv tiag faib? Hauv ntu ntawm kev Nrhiav Txoj Kev Ntseeg Tseeb no, peb yuav pab nthuav tawm qhov tseeb txog qhov no kom peb thiaj li tuaj yeem kawm paub txog tus Vajtswv tiag.

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem