Txoj Kev Ua Raws Li Cov Thawj Coj Hauv Txoj Kev Ntseeg Qab Puas Yog Txoj Kev Ua Raws Li Vajtswv Qab?

February 19, 2022

2,000 xyoo dhau los, peb tus Tswv Cawm tus Tswv Yexus tau los ua txoj hauj lwm kev txhiv dim. Vim hais tias cov neeg Yudais feem ntau hwm lawv cov thawj coj hauv txoj kev ntseeg thiab cov neeg Falixais, lawv tau koom nrog cov tawm tsam Khetos los rau txim thiab tsis kam txais yuav tus Tswv Yexus, ces thaum kawg tau koom tes muab Nws ntsia rau saum tus ntoo khaub lig. Qhov no ua rau lawv raug Vajtswv foom phem thiab rau txim, ua rau haiv neeg Yixayees muaj kev puas tsuaj los tau 2,000 xyoo lawm. Tus Tswv Yexus tau rov los rau hauv tiam kawg los ua Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas yug los ua neeg lawm, tau nthuav tawm qhov tseeb ntau heev thiab ua txoj hauj lwm kev txiav txim los yaug kom tib neeg dawb huv thiab cawm tib neeg. Nws kuj ntsib cov thawj coj hauv txoj kev ntseeg txoj kev rau txim thiab txoj kev tawm tsam uas vwm ntsuav thiab. Vim hais tias niaj hnub no muaj ntau tus hauv txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb ua ntsej lag muag dig pe hawm lawv cov txiv plig, lawv ntseeg tias lawv cov thawj coj hauv txoj kev ntseeg raug teeb tsa los ntawm Vajtswv, tias kev mloog cov thawj coj lus ces yog kev mloog Vajtswv lus. Vim li ntawd, lawv thiaj li ntshai los tshawb xyuas thiab lees txais qhov ntawd txawm lawv twb pom tseeb lawm tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus yog qhov tseeb, tias cov lus muaj hwj chim, muaj cai, thiab yog los ntawm Vajtswv los los xij. Dua ntawd lawm, lawv tab tom koom nrog cov thawj coj tsis kam lees yuav thiab rau txim rau tus Tswv Yexus uas rov los lawm, ces thiaj li ua rau plam lawv lub hwv tsam los txais tos tus Tswv thiab poob mus rau tej kev puas tsuaj. Qhov no yog ib txoj kev txaj muag tiag tiag! Yog li ntawd, cov thawj coj hauv txoj kev ntseeg puas raug teeb tsa los ntawm Vajtswv tiag tiag ma? Txoj kev zwm rau cov thawj coj puas thooj li txoj kev ua raws Vajtswv qab? Ntu ntawm txoj kev Nrhiav Txoj Kev Ntseeg Tseeb no yuav coj nej los mus nrhiav qhov tseeb thiab nrhiav lo lus teb.

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem