“Tus Uas Tuav Lub Hwj Chim Kav Txhua Yam” | Qhov Muab Txoj Kev Cai (Trailer)

February 21, 2021

Cov kev cai thiab tej kev cai uas Vajtswv Yehauvas tau muab rau cov neeg Yixayees tsis yog hais tias tsuas muaj kev cuam tshuam zoo txog rau noob neej txoj kev cai lij choj xwb, tiam sis kuj ua ib tug qauv tseem ceeb rau hauv txoj kev tsim tsa thiab kev tsim kho ntawm tib neeg txoj kev nyob kev coj uas ncaj ncees thiab, thiab tej tsev kawm ywj pheej uas nyob rau hauv noob neej tej zej tej zos. Cov Khixatia tej suab paj nruag uas muaj tiag—Tus Uas Tuav Lub Hwj Chim Kav Txhua Yam—yuav nthuav qhia txog qhov tseeb uas tseem ceeb no sai sai tom ntej no!

Muaj ib co ntaub ntawv nyob hauv daim yeeb yaj duab no tuaj ntawm:

Normality by Stefan Minning

iStock.com/kickstand

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem