Yeeb Yaj Kiab Txog Txoj Moo Zoo | "Tab Tom Khob Qhov Rooj"(Cov Yeeb Yaj Kiab Piv Txwv)

May 15, 2021

Ob txhiab xyoo dhau los, Tswv Yexus tau hais tseg txog yav tom ntej tias, “Thiab thaum ib tag hmo muaj ib lub suab quaj hu tias, Saib nawb, tus nraug vauv tuaj lawm laus; nej tawm mus ntsib nws(Mathai 25:6). “Saib nawb, Kuv sawv ntawm qhov rooj, thiab khob: yog tias tus tib neeg twg hnov Kuv lub suab, thiab qhib qhov rooj, Kuv yuav los rau nws, thiab yuav nrog nws noj mov, thiab nws nrog Kuv(Qhia Tshwm 3:20). Ob txhiab xyoo dhau los no, cov ntseeg tus Tswv tau ua tib zoo saib thiab tos ntsoov qhov tus Tswv los khob qhov rooj, yog li ntawd Nws yuav khob noob neej qhov rooj li cas thaum Nws rov qab los? Nyob rau tiam kawg, yuav muaj qee tus tib neeg hais lus tim khawv tias Tswv Yexus twb tau rov qab los lawm—Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas yug los ua neeg—thiab tias Nws tab tom ua tes dej num ntawm txoj kev txiav txim nyob rau tiam kawg. Qhov xov xwm no tau co qeeg nkaws thoob plaws lub ntiaj teb sab kev lig kev cai ntseeg.

Yaj Aibnkuab, uas yog tus neeg ua yeeb yaj kiab ntawm daim yeeb yaj kiab no, tau ntseeg tus Tswv los tau ntau caum xyoo lawm thiab yeej tau mob siab koom tes ua hauj lwm thiab qhuab qhia, tos ntsoov txais tos qhov tus Tswv yuav rov qab los. Muaj ib hnub, muaj ob tug tib neeg tuaj khob qhov rooj, qhia Yaj Aibnkuab thiab nws tus txiv tias Tswv Yexus twb tau rov qab los lawm, thiab qhia Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus rau nkawv. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus txhawb nkawv heev li, tiam sis vim yog Yaj Aibnkuab nyob rau hauv tej kev ntseeg yuam kev, kev dag ntxias, thiab kev nruj tsiv ntawm cov xib fwb thiab cov txwj laug, nws thiaj li tau muab ob tug tim khawv ntawm Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ntiab tawm ntawm tsev mus lawm. Tom qab ntawd, ob tug tim khawv tau khob nkawv lub qhov rooj ntau zaus thiab nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus rau Yaj Aibnkuab, ua tim khawv rau Vajtswv txoj hauj lwm nyob rau tiam kawg. Nyob rau zaum no, xib fwb cuam tshuam thiab tab kaum Yaj Aibnkuab ib zaug tas los ib zaug dua, thiab nws pheej ua ywj fab ywj fwj. Txawm li cas los xij, thaum hnov Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus tag lawm, Yaj Aibnkuab nkag siab txog qhov tseeb thiab tau txais kev thoob tsib to nrog txog tej lus xaiv thiab tej kev ntseeg yuam kev uas cov xib fwb thiab cov txwj laug tau tshaj tawm. Thaum kawg nws thiaj li nkag siab tias tus Tswv khob tib neeg tej qhov rooj li cas thaum Nws rov qab los nyob rau tiam kawg, thiab peb yuav tsum txais tos Nws li cas. Thaum cov huab kaj lawm, Yaj Aibnkuab thiaj li hnov Vajtswv lub suab thiab lees paub tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yeej yog qhov Tswv Yexus rov qab los tiag tiag li!

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem