Suab Paj Nruag Uas Muaj Tiag | Vajtswv txoj Kev Cawm Tib Neeg Mas Yeej Mus Tom Ntej Tas Li Xwb (Cov Ntsiab Lus Tseem Ceeb)

March 15, 2021

Thaum noob neej ob tug pog koob yawg koob, Adas thiab Evas, raug Ntxwgnyoog muab ua lwj liam tag lawm, Vajtswv txawm pib Nws txoj kev cawm tib neeg kom dim lawm. Txij thaum lub sij hawm ntawd los, Nws tau ua hauj lwm tsis so li: Vajtswv tau muab ib co kev cai los coj noob neej, thiab Nws tus kheej kiag tau los nrog tib neeg nyob los kom raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig thiab txhiv noob neej dim, thiab thaum lub sij hawm kawg, Vajtswv ua Nws txoj hauj lwm txuas ntxiv mus, ua kom tiav raws li cov lus faj lem nyob rau hauv phau Vajluskub: "Kuv mus npaj ib qho chaw rau nej" (Yauhas 14:2). "Kuv yuav los sai sai no; thiab Kuv qhov phaj tshab nyob nrog Kuv, yuav muab rau txhua tus tib neeg uas ua nws tes dej num raws li qhov yuav tsum ua" (Qhia Tshwm 22:12).

Muaj ib co ntaub ntawv nyob hauv daim yeeb yaj duab no tuaj ntawm:

https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

A portion of the Bible verses: Copyright to the Bible Society in Israel, used with permission.

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem